زمانی ڕۆژ

ئاشووری ئارامی-نوێ [aii]

ژمارەی ئاخێوەران:
220.000
ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ:
13
وشە بێژە کراوەکان:
21
وشە بێژە نەکراوەکان:
107
دوایین بێژە کردنەکان لە زمانە بەبڕەوەکان