وشەنامەی گۆکردن هەنگاری(مەجاری)

[Magyar]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی هەنگاری(مەجاری)

 • ژمارەی ئاخێوەران: 14.500.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 4.520
 • وشە بێژە کراوەکان: 72.336
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 969
 • هەنگاری(مەجاری) وێنە لە Ivanhoe
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • fokhagymaleves تۆمارکردنی گۆکردنی fokhagymaleves
 • fokhagymakrém تۆمارکردنی گۆکردنی fokhagymakrém
 • fokhagymapor تۆمارکردنی گۆکردنی fokhagymapor
 • bankomat تۆمارکردنی گۆکردنی bankomat
 • Nagymoha تۆمارکردنی گۆکردنی Nagymoha
 • Irsai Oliver تۆمارکردنی گۆکردنی Irsai Oliver
 • díjazottja تۆمارکردنی گۆکردنی díjazottja
 • színpadain تۆمارکردنی گۆکردنی színpadain
 • Jégpalota تۆمارکردنی گۆکردنی Jégpalota
 • dzsesszénekesnő تۆمارکردنی گۆکردنی dzsesszénekesnő

نواندنی هەموو