وشەنامەی گۆکردن هەنگاری(مەجاری)

[Magyar]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی هەنگاری(مەجاری)

  • ژمارەی ئاخێوەران: 14.500.000
  • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 4.086
  • وشە گۆکراوەکان: 69.198
  • وشە گۆنەکراوەکان: 43
  • هەنگاری(مەجاری) وێنە لە Ivanhoe
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن

نواندنی هەموو