وشەنامەی گۆکردن هەنگاری(مەجاری)

[Magyar]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی هەنگاری(مەجاری)

 • ژمارەی ئاخێوەران: 14.500.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 4.640
 • وشە بێژە کراوەکان: 73.859
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 1.177
 • هەنگاری(مەجاری) وێنە لە Ivanhoe
باشترین گۆکردنەکان زیادکردنی وشە

نواندنی هەموو

وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • regényemet تۆمارکردنی گۆکردنی regényemet
 • verseskötetek تۆمارکردنی گۆکردنی verseskötetek
 • verseskötetem تۆمارکردنی گۆکردنی verseskötetem
 • mínuszév تۆمارکردنی گۆکردنی mínuszév
 • mínuszévek تۆمارکردنی گۆکردنی mínuszévek
 • szigetlakó تۆمارکردنی گۆکردنی szigetlakó
 • ingolák تۆمارکردنی گۆکردنی ingolák
 • állkapcsi تۆمارکردنی گۆکردنی állkapcsi
 • ingola تۆمارکردنی گۆکردنی ingola
 • törzsváz تۆمارکردنی گۆکردنی törzsváz

نواندنی هەموو