وشەنامەی گۆکردن هەنگاری(مەجاری)

[Magyar]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی هەنگاری(مەجاری)

  • ژمارەی ئاخێوەران: 14.500.000
  • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 4.303
  • وشە بێژە کراوەکان: 69.988
  • وشە بێژە نەکراوەکان: 4
  • هەنگاری(مەجاری) وێنە لە Ivanhoe