وشەنامەی گۆکردن فینلاندی

[Suomi]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی فینلاندی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 5.000.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 1.604
 • وشە بێژە کراوەکان: 58.677
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 360
 • فینلاندی وێنە لە Tarja Mitrovic
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • Ötzi تۆمارکردنی گۆکردنی Ötzi
 • matopeli تۆمارکردنی گۆکردنی matopeli
 • kukaties تۆمارکردنی گۆکردنی kukaties
 • naurunpuuska تۆمارکردنی گۆکردنی naurunpuuska
 • lähetellä تۆمارکردنی گۆکردنی lähetellä
 • lähetin تۆمارکردنی گۆکردنی lähetin
 • lähdekoodi تۆمارکردنی گۆکردنی lähdekoodi
 • lähtevä تۆمارکردنی گۆکردنی lähtevä
 • lauleskella تۆمارکردنی گۆکردنی lauleskella
 • istukka تۆمارکردنی گۆکردنی istukka

نواندنی هەموو