وشەنامەی گۆکردن فینلاندی

[Suomi]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی فینلاندی

  • ژمارەی ئاخێوەران: 5.000.000
  • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 1.482
  • وشە گۆکراوەکان: 56.908
  • وشە گۆنەکراوەکان: 8.452
  • فینلاندی وێنە لە Tarja Mitrovic
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن

نواندنی هەموو