وشەنامەی گۆکردن فینلاندی

[Suomi]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی فینلاندی

  • ژمارەی ئاخێوەران: 5.000.000
  • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 1.493
  • وشە بێژە کراوەکان: 57.102
  • وشە بێژە نەکراوەکان: 8.499
  • فینلاندی وێنە لە Tarja Mitrovic
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن

نواندنی هەموو