وشەنامەی گۆکردن فینلاندی

[Suomi]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی فینلاندی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 5.000.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 1.578
 • وشە بێژە کراوەکان: 57.896
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 8.662
 • فینلاندی وێنە لە Tarja Mitrovic
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • Tahvanainen تۆمارکردنی گۆکردنی Tahvanainen
 • nolottaa تۆمارکردنی گۆکردنی nolottaa
 • lainehtia تۆمارکردنی گۆکردنی lainehtia
 • hopeanhohtoinen تۆمارکردنی گۆکردنی hopeanhohtoinen
 • hohto تۆمارکردنی گۆکردنی hohto
 • kupliva تۆمارکردنی گۆکردنی kupliva
 • piiskata تۆمارکردنی گۆکردنی piiskata
 • varata hotellihuone تۆمارکردنی گۆکردنی varata hotellihuone
 • Niin tietysti تۆمارکردنی گۆکردنی Niin tietysti
 • saman tien تۆمارکردنی گۆکردنی saman tien

نواندنی هەموو