وشەنامەی گۆکردن پۆرتووگالی

[Português]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی پۆرتووگالی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 229.000.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 37.695
 • وشە بێژە کراوەکان: 132.705
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 20
 • پۆرتووگالی وێنە لە Justin Vidamo
باشترین گۆکردنەکان زیادکردنی وشە

نواندنی هەموو

وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • kura تۆمارکردنی گۆکردنی kura
 • Kutlen تۆمارکردنی گۆکردنی Kutlen
 • Boy Waterman تۆمارکردنی گۆکردنی Boy Waterman
 • Schwerz تۆمارکردنی گۆکردنی Schwerz
 • ¿qué_tal%3F تۆمارکردنی گۆکردنی ¿qué_tal%3F
 • passatempos تۆمارکردنی گۆکردنی passatempos
 • despido (portugal) تۆمارکردنی گۆکردنی despido (portugal)
 • fegante (portugal) تۆمارکردنی گۆکردنی fegante (portugal)
 • despir (portugal) تۆمارکردنی گۆکردنی despir (portugal)
 • haurir (portugal) تۆمارکردنی گۆکردنی haurir (portugal)

نواندنی هەموو