وشەنامەی گۆکردن پۆرتووگالی

[Português]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی پۆرتووگالی

  • ژمارەی ئاخێوەران: 229.000.000
  • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 39.049
  • وشە بێژە کراوەکان: 133.267
  • وشە بێژە نەکراوەکان: 3
  • پۆرتووگالی وێنە لە Justin Vidamo