وشەنامەی گۆکردن کاتالانی

[Català]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی کاتالانی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 8.000.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 1.384
 • وشە بێژە کراوەکان: 56.000
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 11.442
 • کاتالانی وێنە لە jqmj (Queralt)
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • Jordi Cuixart تۆمارکردنی گۆکردنی Jordi Cuixart
 • una estona تۆمارکردنی گۆکردنی una estona
 • a estona تۆمارکردنی گۆکردنی a estona
 • a fora تۆمارکردنی گۆکردنی a fora
 • a dins تۆمارکردنی گۆکردنی a dins
 • a sota تۆمارکردنی گۆکردنی a sota
 • el davant تۆمارکردنی گۆکردنی el davant
 • el darrere تۆمارکردنی گۆکردنی el darrere
 • darrere de تۆمارکردنی گۆکردنی darrere de
 • un german تۆمارکردنی گۆکردنی un german

نواندنی هەموو