وشەنامەی گۆکردن کاتالانی

[Català]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی کاتالانی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 8.000.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 1.408
 • وشە بێژە کراوەکان: 56.628
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 11.083
 • کاتالانی وێنە لە jqmj (Queralt)
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • escalfem تۆمارکردنی گۆکردنی escalfem
 • l'escalfem تۆمارکردنی گۆکردنی l'escalfem
 • gens de تۆمارکردنی گۆکردنی gens de
 • acaben تۆمارکردنی گۆکردنی acaben
 • acabeu تۆمارکردنی گۆکردنی acabeu
 • acabem تۆمارکردنی گۆکردنی acabem
 • acaba تۆمارکردنی گۆکردنی acaba
 • acabes تۆمارکردنی گۆکردنی acabes
 • acabo تۆمارکردنی گۆکردنی acabo
 • obliden تۆمارکردنی گۆکردنی obliden

نواندنی هەموو