وشەنامەی گۆکردن کاتالانی

[Català]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی کاتالانی

  • ژمارەی ئاخێوەران: 8.000.000
  • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 1.368
  • وشە بێژە کراوەکان: 54.733
  • وشە بێژە نەکراوەکان: 12.478
  • کاتالانی وێنە لە jqmj (Queralt)
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن

نواندنی هەموو