وشەنامەی گۆکردن ئیسپانی

[Español]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ئیسپانی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 527.000.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 50.712
 • وشە بێژە کراوەکان: 132.503
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 622
 • ئیسپانی وێنە لە Pedro Ortega
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • Coaybay تۆمارکردنی گۆکردنی Coaybay
 • goeiza تۆمارکردنی گۆکردنی goeiza
 • hupia تۆمارکردنی گۆکردنی hupia
 • caney تۆمارکردنی گۆکردنی caney
 • Arawak تۆمارکردنی گۆکردنی Arawak
 • Kurt Cobain تۆمارکردنی گۆکردنی Kurt Cobain
 • Germán Bleiberg تۆمارکردنی گۆکردنی Germán Bleiberg
 • legalizarais تۆمارکردنی گۆکردنی legalizarais
 • legalizaras تۆمارکردنی گۆکردنی legalizaras
 • legalizabais تۆمارکردنی گۆکردنی legalizabais

نواندنی هەموو