وشەنامەی گۆکردن ئینگلیزی

[English]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ئینگلیزی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 983.522.920
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 269.279
 • وشە بێژە کراوەکان: 158.580
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 6.915
 • ئینگلیزی وێنە لە Mrdoubtfire
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • tetravalent تۆمارکردنی گۆکردنی tetravalent
 • elementally تۆمارکردنی گۆکردنی elementally
 • Eemian تۆمارکردنی گۆکردنی Eemian
 • Faust تۆمارکردنی گۆکردنی Faust
 • reflecting telescope تۆمارکردنی گۆکردنی reflecting telescope
 • tweeners تۆمارکردنی گۆکردنی tweeners
 • tweener تۆمارکردنی گۆکردنی tweener
 • conifers تۆمارکردنی گۆکردنی conifers
 • watsapp تۆمارکردنی گۆکردنی watsapp
 • polysome تۆمارکردنی گۆکردنی polysome

نواندنی هەموو