وشەنامەی گۆکردن ئینگلیزی

[English]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ئینگلیزی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 983.522.920
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 280.490
 • وشە بێژە کراوەکان: 162.725
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 8.743
 • ئینگلیزی وێنە لە Mrdoubtfire
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • pap تۆمارکردنی گۆکردنی pap
 • palmerworm تۆمارکردنی گۆکردنی palmerworm
 • Pope Benedict XVI تۆمارکردنی گۆکردنی Pope Benedict XVI
 • theatergoing تۆمارکردنی گۆکردنی theatergoing
 • theatregoing تۆمارکردنی گۆکردنی theatregoing
 • Crème de cacao تۆمارکردنی گۆکردنی Crème de cacao
 • mortar board تۆمارکردنی گۆکردنی mortar board
 • ligure تۆمارکردنی گۆکردنی ligure
 • coulter تۆمارکردنی گۆکردنی coulter
 • aldesleukin تۆمارکردنی گۆکردنی aldesleukin

نواندنی هەموو