وشەنامەی گۆکردن ئینگلیزی

[English]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ئینگلیزی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 983.522.920
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 274.491
 • وشە بێژە کراوەکان: 160.455
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 7.430
 • ئینگلیزی وێنە لە Mrdoubtfire
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • uncia تۆمارکردنی گۆکردنی uncia
 • Allen Vizzutti تۆمارکردنی گۆکردنی Allen Vizzutti
 • stephanion تۆمارکردنی گۆکردنی stephanion
 • Daily Star تۆمارکردنی گۆکردنی Daily Star
 • Greison تۆمارکردنی گۆکردنی Greison
 • Mazdakism تۆمارکردنی گۆکردنی Mazdakism
 • oeilliad تۆمارکردنی گۆکردنی oeilliad
 • dicasteries تۆمارکردنی گۆکردنی dicasteries
 • Châteauneuf du Pape تۆمارکردنی گۆکردنی Châteauneuf du Pape
 • Chemometrics تۆمارکردنی گۆکردنی Chemometrics

نواندنی هەموو