وشەنامەی گۆکردن چیکی

[Čeština]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی چیکی

  • ژمارەی ئاخێوەران: 12.000.000
  • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 3.279
  • وشە بێژە کراوەکان: 66.739
  • وشە بێژە نەکراوەکان: 1
  • چیکی وێنە لە Anfin