وشەنامەی گۆکردن چیکی

[Čeština]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی چیکی

  • ژمارەی ئاخێوەران: 12.000.000
  • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 3.358
  • وشە بێژە کراوەکان: 67.704
  • وشە بێژە نەکراوەکان: 3
  • چیکی وێنە لە Anfin