وشەنامەی گۆکردن چیکی

[Čeština]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی چیکی

  • ژمارەی ئاخێوەران: 12.000.000
  • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 3.139
  • وشە بێژە کراوەکان: 65.985
  • وشە بێژە نەکراوەکان: 114
  • چیکی وێنە لە Anfin
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن

نواندنی هەموو