وشەنامەی گۆکردن چیکی

[Čeština]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی چیکی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 12.000.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 3.208
 • وشە بێژە کراوەکان: 66.347
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 39
 • چیکی وێنە لە Anfin
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • Ty hovnožroute تۆمارکردنی گۆکردنی Ty hovnožroute
 • Ježišmarjá تۆمارکردنی گۆکردنی Ježišmarjá
 • Ty zkurvysynu تۆمارکردنی گۆکردنی Ty zkurvysynu
 • Detroitu تۆمارکردنی گۆکردنی Detroitu
 • Smilov تۆمارکردنی گۆکردنی Smilov
 • dvojité vé تۆمارکردنی گۆکردنی dvojité vé
 • z okna تۆمارکردنی گۆکردنی z okna
 • v Olomouci تۆمارکردنی گۆکردنی v Olomouci
 • na kolonádě تۆمارکردنی گۆکردنی na kolonádě
 • kolonádě تۆمارکردنی گۆکردنی kolonádě

نواندنی هەموو