وشەنامەی گۆکردن چیکی

[Čeština]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی چیکی

  • ژمارەی ئاخێوەران: 12.000.000
  • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 2.945
  • وشە گۆکراوەکان: 64.720
  • وشە گۆنەکراوەکان: 784
  • چیکی وێنە لە Anfin
باشترین گۆکردنەکان زیادکردنی وشە

نواندنی هەموو

وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن

نواندنی هەموو