بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

بۆ بێژە کردنی وشەگەلی بێژەنەکراو لە زمانی دایکی خۆتان یارمەتیمان بدەن.

وشەکان

 • une poignée تۆمارکردنی گۆکردنی une poignée [fr]
 • le patrimoine تۆمارکردنی گۆکردنی le patrimoine [fr]
 • une relation تۆمارکردنی گۆکردنی une relation [fr]
 • a peu de relation تۆمارکردنی گۆکردنی a peu de relation [fr]
 • 볶았어요 تۆمارکردنی گۆکردنی 볶았어요 [ko]
 • le carrefour تۆمارکردنی گۆکردنی le carrefour [fr]
 • en rentrant تۆمارکردنی گۆکردنی en rentrant [fr]
 • en grammaire تۆمارکردنی گۆکردنی en grammaire [fr]
 • en blagues تۆمارکردنی گۆکردنی en blagues [fr]
 • je suis nul تۆمارکردنی گۆکردنی je suis nul [fr]
 • محل غسيل تۆمارکردنی گۆکردنی محل غسيل [ar]
 • наказанный تۆمارکردنی گۆکردنی наказанный [ru]
 • 手術自体 تۆمارکردنی گۆکردنی 手術自体 [ja]
 • Ausubel تۆمارکردنی گۆکردنی Ausubel [es]
 • 診断名 تۆمارکردنی گۆکردنی 診断名 [ja]
 • molest تۆمارکردنی گۆکردنی molest [ca]
 • violada تۆمارکردنی گۆکردنی violada [ca]
 • taška تۆمارکردنی گۆکردنی taška [hr]
 • مغسولات تۆمارکردنی گۆکردنی مغسولات [ar]
 • Estranys تۆمارکردنی گۆکردنی Estranys [ca]
 • เดินละเมอ تۆمارکردنی گۆکردنی เดินละเมอ [th]
 • šef تۆمارکردنی گۆکردنی šef [hr]
 • suomen kurssi تۆمارکردنی گۆکردنی suomen kurssi [fi]
 • 100000000 تۆمارکردنی گۆکردنی 100000000 [ja]
 • 8000 تۆمارکردنی گۆکردنی 8000 [ja]
 • amylum تۆمارکردنی گۆکردنی amylum [en]
 • fall out تۆمارکردنی گۆکردنی fall out [en]
 • gallicanisme تۆمارکردنی گۆکردنی gallicanisme [nl]
 • galicanismo تۆمارکردنی گۆکردنی galicanismo [es]
 • toebehoor تۆمارکردنی گۆکردنی toebehoor [nl]
 • 解慕漱 تۆمارکردنی گۆکردنی 解慕漱 [hak]
 • present تۆمارکردنی گۆکردنی present [en]
 • empirisme تۆمارکردنی گۆکردنی empirisme [da]
 • لاینسترنول تۆمارکردنی گۆکردنی لاینسترنول [fa]
 • kanderad تۆمارکردنی گۆکردنی kanderad [sv]
 • لوونورژسترل تۆمارکردنی گۆکردنی لوونورژسترل [fa]
 • الرَّمْليّ تۆمارکردنی گۆکردنی الرَّمْليّ [ar]
 • الرَّهين تۆمارکردنی گۆکردنی الرَّهين [ar]
 • الزُخرُف تۆمارکردنی گۆکردنی الزُخرُف [ar]
 • السّاحة تۆمارکردنی گۆکردنی السّاحة [ar]
 • خَلَبَ تۆمارکردنی گۆکردنی خَلَبَ [ar]
 • خَلَّدَ تۆمارکردنی گۆکردنی خَلَّدَ [ar]
 • الخَليل تۆمارکردنی گۆکردنی الخَليل [ar]
 • خِيرَة تۆمارکردنی گۆکردنی خِيرَة [ar]
 • الدّار تۆمارکردنی گۆکردنی الدّار [ar]
 • الدَّراهِم تۆمارکردنی گۆکردنی الدَّراهِم [ar]
 • الدُستُور تۆمارکردنی گۆکردنی الدُستُور [ar]
 • الدَوَران تۆمارکردنی گۆکردنی الدَوَران [ar]
 • الدَؤوب تۆمارکردنی گۆکردنی الدَؤوب [ar]
 • lemazain تۆمارکردنی گۆکردنی lemazain [eu]

دەستەوشەکان