بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

بۆ بێژە کردنی وشەگەلی بێژەنەکراو لە زمانی دایکی خۆتان یارمەتیمان بدەن.

وشەکان

 • sérifos تۆمارکردنی گۆکردنی sérifos [fr]
 • 卒園 تۆمارکردنی گۆکردنی 卒園 [ja]
 • desceiving تۆمارکردنی گۆکردنی desceiving [en]
 • 감의실 تۆمارکردنی گۆکردنی 감의실 [ko]
 • sareto تۆمارکردنی گۆکردنی sareto [eu]
 • 언어교육원 تۆمارکردنی گۆکردنی 언어교육원 [ko]
 • 실려합니다 تۆمارکردنی گۆکردنی 실려합니다 [ko]
 • inductiebehandeling تۆمارکردنی گۆکردنی inductiebehandeling [nl]
 • 모르겠는데요 تۆمارکردنی گۆکردنی 모르겠는데요 [ko]
 • דגנית تۆمارکردنی گۆکردنی דגנית [he]
 • 뜻입니다 تۆمارکردنی گۆکردنی 뜻입니다 [ko]
 • 뜻입니까 تۆمارکردنی گۆکردنی 뜻입니까 [ko]
 • nøde تۆمارکردنی گۆکردنی nøde [da]
 • nødte تۆمارکردنی گۆکردنی nødte [da]
 • Verhandlungsbasis تۆمارکردنی گۆکردنی Verhandlungsbasis [lb]
 • Verhandlungsgrond تۆمارکردنی گۆکردنی Verhandlungsgrond [lb]
 • Verhandlungslogik تۆمارکردنی گۆکردنی Verhandlungslogik [lb]
 • Verhandlungstraditioun تۆمارکردنی گۆکردنی Verhandlungstraditioun [lb]
 • Esfrangalhar تۆمارکردنی گۆکردنی Esfrangalhar [pt]
 • Verhandlungspunkt تۆمارکردنی گۆکردنی Verhandlungspunkt [lb]
 • Verhandlungstalent تۆمارکردنی گۆکردنی Verhandlungstalent [lb]
 • Verhandlungsgeschéck تۆمارکردنی گۆکردنی Verhandlungsgeschéck [lb]
 • Verhandlungen تۆمارکردنی گۆکردنی Verhandlungen [lb]
 • Verhandlung تۆمارکردنی گۆکردنی Verhandlung [lb]
 • verhandelt تۆمارکردنی گۆکردنی verhandelt [lb]
 • verhandels تۆمارکردنی گۆکردنی verhandels [lb]
 • verhandel تۆمارکردنی گۆکردنی verhandel [lb]
 • verhandelen تۆمارکردنی گۆکردنی verhandelen [lb]
 • escumar تۆمارکردنی گۆکردنی escumar [pt]
 • Espumadeira تۆمارکردنی گۆکردنی Espumadeira [pt]
 • konuşmuyorum تۆمارکردنی گۆکردنی konuşmuyorum [tr]
 • verhal تۆمارکردنی گۆکردنی verhal [lb]
 • escrófula تۆمارکردنی گۆکردنی escrófula [pt]
 • Escrófulas تۆمارکردنی گۆکردنی Escrófulas [pt]
 • escrofuloso تۆمارکردنی گۆکردنی escrofuloso [pt]
 • verhältnisméisseg تۆمارکردنی گۆکردنی verhältnisméisseg [lb]
 • verhältnesméisseg تۆمارکردنی گۆکردنی verhältnesméisseg [lb]
 • Verhältnisser تۆمارکردنی گۆکردنی Verhältnisser [lb]
 • Verhältnesser تۆمارکردنی گۆکردنی Verhältnesser [lb]
 • Verhältnis تۆمارکردنی گۆکردنی Verhältnis [lb]
 • Verhältnes تۆمارکردنی گۆکردنی Verhältnes [lb]
 • Verhalt تۆمارکردنی گۆکردنی Verhalt [lb]
 • Escorvar تۆمارکردنی گۆکردنی Escorvar [pt]
 • Long asleep emotions تۆمارکردنی گۆکردنی Long asleep emotions [en]
 • Escorva تۆمارکردنی گۆکردنی Escorva [pt]
 • yang lalu تۆمارکردنی گۆکردنی yang lalu [ind]
 • Verhaftungen تۆمارکردنی گۆکردنی Verhaftungen [lb]
 • Verhaftung تۆمارکردنی گۆکردنی Verhaftung [lb]
 • Escorraçar تۆمارکردنی گۆکردنی Escorraçar [pt]
 • Kokoswasser تۆمارکردنی گۆکردنی Kokoswasser [de]

دەستەوشەکان