بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

بۆ بێژە کردنی وشەگەلی بێژەنەکراو لە زمانی دایکی خۆتان یارمەتیمان بدەن.

وشەکان

 • Källenius تۆمارکردنی گۆکردنی Källenius [sv]
 • Irredentisme تۆمارکردنی گۆکردنی Irredentisme [nl]
 • エーチ( h ) تۆمارکردنی گۆکردنی エーチ( h ) [ja]
 • 初乗り運賃 تۆمارکردنی گۆکردنی 初乗り運賃 [ja]
 • 初乗り تۆمارکردنی گۆکردنی 初乗り [ja]
 • ゼット(Z) تۆمارکردنی گۆکردنی ゼット(Z) [ja]
 • ワイ(Y) تۆمارکردنی گۆکردنی ワイ(Y) [ja]
 • エックス(X) تۆمارکردنی گۆکردنی エックス(X) [ja]
 • ダブリュー(W) تۆمارکردنی گۆکردنی ダブリュー(W) [ja]
 • ブイ(V) تۆمارکردنی گۆکردنی ブイ(V) [ja]
 • ユー(U) تۆمارکردنی گۆکردنی ユー(U) [ja]
 • チィー(T) تۆمارکردنی گۆکردنی チィー(T) [ja]
 • エス(S) تۆمارکردنی گۆکردنی エス(S) [ja]
 • アール(R) تۆمارکردنی گۆکردنی アール(R) [ja]
 • キュー(Q) تۆمارکردنی گۆکردنی キュー(Q) [ja]
 • solskyddande تۆمارکردنی گۆکردنی solskyddande [sv]
 • ピー(P) تۆمارکردنی گۆکردنی ピー(P) [ja]
 • オー(O) تۆمارکردنی گۆکردنی オー(O) [ja]
 • エヌ(N) تۆمارکردنی گۆکردنی エヌ(N) [ja]
 • エム(M) تۆمارکردنی گۆکردنی エム(M) [ja]
 • エル(L) تۆمارکردنی گۆکردنی エル(L) [ja]
 • ケー(K) تۆمارکردنی گۆکردنی ケー(K) [ja]
 • ジェー(J) تۆمارکردنی گۆکردنی ジェー(J) [ja]
 • アイ(I) تۆمارکردنی گۆکردنی アイ(I) [ja]
 • ジー(G) تۆمارکردنی گۆکردنی ジー(G) [ja]
 • エフ(F) تۆمارکردنی گۆکردنی エフ(F) [ja]
 • イー(E) تۆمارکردنی گۆکردنی イー(E) [ja]
 • ヂィー(D) تۆمارکردنی گۆکردنی ヂィー(D) [ja]
 • シー(C) تۆمارکردنی گۆکردنی シー(C) [ja]
 • ビー(B) تۆمارکردنی گۆکردنی ビー(B) [ja]
 • エー(A) تۆمارکردنی گۆکردنی エー(A) [ja]
 • zotzeko تۆمارکردنی گۆکردنی zotzeko [eu]
 • The Poke تۆمارکردنی گۆکردنی The Poke [en]
 • winner winner chicken dinner تۆمارکردنی گۆکردنی winner winner chicken dinner [en]
 • platbuiklibel تۆمارکردنی گۆکردنی platbuiklibel [nl]
 • Anung Un Rama تۆمارکردنی گۆکردنی Anung Un Rama [en]
 • جماد تۆمارکردنی گۆکردنی جماد [fa]
 • feitenvast تۆمارکردنی گۆکردنی feitenvast [nl]
 • 私生子 تۆمارکردنی گۆکردنی 私生子 [wuu]
 • burgernetbericht تۆمارکردنی گۆکردنی burgernetbericht [nl]
 • 扼断 تۆمارکردنی گۆکردنی 扼断 [zh]
 • مَجال جَوّيّ تۆمارکردنی گۆکردنی مَجال جَوّيّ [ar]
 • حِلْف تۆمارکردنی گۆکردنی حِلْف [ar]
 • 抢人 تۆمارکردنی گۆکردنی 抢人 [zh]
 • 恳请 تۆمارکردنی گۆکردنی 恳请 [zh]
 • 情难自控 تۆمارکردنی گۆکردنی 情难自控 [zh]
 • 一见如故 تۆمارکردنی گۆکردنی 一见如故 [wuu]
 • 電視臺 تۆمارکردنی گۆکردنی 電視臺 [yue]
 • listeria تۆمارکردنی گۆکردنی listeria [sv]
 • 半分 تۆمارکردنی گۆکردنی 半分 [wuu]

دەستەوشەکان