وشەنامەی گۆکردن ئیسپرانتۆ

[Esperanto]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ئیسپرانتۆ

 • ژمارەی ئاخێوەران: 2.000.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 326
 • وشە بێژە کراوەکان: 25.825
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 503
 • ئیسپرانتۆ وێنە لە Public domain
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • aristojn تۆمارکردنی گۆکردنی aristojn
 • Ariston تۆمارکردنی گۆکردنی Ariston
 • aristo تۆمارکردنی گۆکردنی aristo
 • aristoj تۆمارکردنی گۆکردنی aristoj
 • naĝilojn تۆمارکردنی گۆکردنی naĝilojn
 • naĝiloj تۆمارکردنی گۆکردنی naĝiloj
 • naĝilon تۆمارکردنی گۆکردنی naĝilon
 • teritoriojn تۆمارکردنی گۆکردنی teritoriojn
 • teritorioj تۆمارکردنی گۆکردنی teritorioj
 • teritorion تۆمارکردنی گۆکردنی teritorion

نواندنی هەموو