وشەنامەی گۆکردن ئیسپرانتۆ

[Esperanto]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ئیسپرانتۆ

 • ژمارەی ئاخێوەران: 2.000.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 321
 • وشە بێژە کراوەکان: 21.768
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 20
 • ئیسپرانتۆ وێنە لە Public domain
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • kirlilo تۆمارکردنی گۆکردنی kirlilo
 • lavtuketo تۆمارکردنی گۆکردنی lavtuketo
 • lavtuko تۆمارکردنی گۆکردنی lavtuko
 • korktirilo تۆمارکردنی گۆکردنی korktirilo
 • korkŝtopilo تۆمارکردنی گۆکردنی korkŝtopilo
 • senŝeligilo تۆمارکردنی گۆکردنی senŝeligilo
 • minutilo تۆمارکردنی گۆکردنی minutilo
 • ĵaro تۆمارکردنی گۆکردنی ĵaro
 • nuksrompulo تۆمارکردنی گۆکردنی nuksrompulo
 • travalo por fingroj تۆمارکردنی گۆکردنی travalo por fingroj

نواندنی هەموو