وشەنامەی گۆکردن ئیسپرانتۆ

[Esperanto]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ئیسپرانتۆ

 • ژمارەی ئاخێوەران: 2.000.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 319
 • وشە بێژە کراوەکان: 21.667
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 33
 • ئیسپرانتۆ وێنە لە Public domain
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • malŝalti تۆمارکردنی گۆکردنی malŝalti
 • surhavi تۆمارکردنی گۆکردنی surhavi
 • femurosto تۆمارکردنی گۆکردنی femurosto
 • Polesio تۆمارکردنی گۆکردنی Polesio
 • ungego تۆمارکردنی گۆکردنی ungego
 • ungobroso تۆمارکردنی گۆکردنی ungobroso
 • sparkado تۆمارکردنی گۆکردنی sparkado
 • sparkilo تۆمارکردنی گۆکردنی sparkilo
 • sparko تۆمارکردنی گۆکردنی sparko
 • nesimetria تۆمارکردنی گۆکردنی nesimetria

نواندنی هەموو