وشەنامەی گۆکردن ئیتالیایی

[Italiano]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ئیتالیایی

  • ژمارەی ئاخێوەران: 66.000.000
  • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 16.660
  • وشە بێژە کراوەکان: 120.450
  • وشە بێژە نەکراوەکان: 5
  • ئیتالیایی وێنە لە Bert Kaufmann