وشەنامەی گۆکردن فەڕەنسی

[Français]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی فەڕەنسی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 229.000.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 34.508
 • وشە بێژە کراوەکان: 159.076
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 596
 • فەڕەنسی وێنە لە Luke Ma
باشترین گۆکردنەکان زیادکردنی وشە

نواندنی هەموو

وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • igénierie تۆمارکردنی گۆکردنی igénierie
 • Saone تۆمارکردنی گۆکردنی Saone
 • armaniaq تۆمارکردنی گۆکردنی armaniaq
 • songeait تۆمارکردنی گۆکردنی songeait
 • Grafigny تۆمارکردنی گۆکردنی Grafigny
 • Deffand تۆمارکردنی گۆکردنی Deffand
 • Geoffroy Serey Dié تۆمارکردنی گۆکردنی Geoffroy Serey Dié
 • Alleï تۆمارکردنی گۆکردنی Alleï
 • Zayn تۆمارکردنی گۆکردنی Zayn
 • Luyt تۆمارکردنی گۆکردنی Luyt

نواندنی هەموو