وشەنامەی گۆکردن فەڕەنسی

[Français]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی فەڕەنسی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 229.000.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 33.616
 • وشە بێژە کراوەکان: 157.484
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 288
 • فەڕەنسی وێنە لە Luke Ma
باشترین گۆکردنەکان زیادکردنی وشە

نواندنی هەموو

وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • le bruissement des feuilles تۆمارکردنی گۆکردنی le bruissement des feuilles
 • Jean-Émile Charon تۆمارکردنی گۆکردنی Jean-Émile Charon
 • sous-locataire تۆمارکردنی گۆکردنی sous-locataire
 • Baernstein تۆمارکردنی گۆکردنی Baernstein
 • Vuille تۆمارکردنی گۆکردنی Vuille
 • Poype تۆمارکردنی گۆکردنی Poype
 • Enide تۆمارکردنی گۆکردنی Enide
 • Château de Frœnsbourg تۆمارکردنی گۆکردنی Château de Frœnsbourg
 • kesteloot تۆمارکردنی گۆکردنی kesteloot
 • sundgovien تۆمارکردنی گۆکردنی sundgovien

نواندنی هەموو