وشەنامەی گۆکردن تورکی

[Türkçe]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی تورکی

  • ژمارەی ئاخێوەران: 150.000.000
  • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 7.253
  • وشە گۆکراوەکان: 54.927
  • وشە گۆنەکراوەکان: 37.978
  • تورکی وێنە لە Frank Kovalchek
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن

نواندنی هەموو