وشەنامەی گۆکردن تورکی

[Türkçe]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی تورکی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 66.850.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 10.542
 • وشە بێژە کراوەکان: 70.597
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 24.653
 • تورکی وێنە لە Frank Kovalchek
باشترین گۆکردنەکان زیادکردنی وشە

نواندنی هەموو

وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • تۆمارکردنی گۆکردنی
 • kaldırma kolcusu تۆمارکردنی گۆکردنی kaldırma kolcusu
 • kaldırmak تۆمارکردنی گۆکردنی kaldırmak
 • kaldırtabilme تۆمارکردنی گۆکردنی kaldırtabilme
 • kaldırtabilmek تۆمارکردنی گۆکردنی kaldırtabilmek
 • kaldırtma تۆمارکردنی گۆکردنی kaldırtma
 • kaldırtmak تۆمارکردنی گۆکردنی kaldırtmak
 • kale bedeni تۆمارکردنی گۆکردنی kale bedeni
 • kale gibi تۆمارکردنی گۆکردنی kale gibi
 • kalebent تۆمارکردنی گۆکردنی kalebent

نواندنی هەموو