وشەنامەی گۆکردن تورکی

[Türkçe]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی تورکی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 71.000.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 9.414
 • وشە بێژە کراوەکان: 60.732
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 33.024
 • تورکی وێنە لە Frank Kovalchek
باشترین گۆکردنەکان زیادکردنی وشە

نواندنی هەموو

وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • Şükrullah تۆمارکردنی گۆکردنی Şükrullah
 • Özturanli تۆمارکردنی گۆکردنی Özturanli
 • Sagkurt تۆمارکردنی گۆکردنی Sagkurt
 • Ütükler تۆمارکردنی گۆکردنی Ütükler
 • Sartik تۆمارکردنی گۆکردنی Sartik
 • Çeykel تۆمارکردنی گۆکردنی Çeykel
 • Çinkil تۆمارکردنی گۆکردنی Çinkil
 • Dügenci تۆمارکردنی گۆکردنی Dügenci
 • Ülken تۆمارکردنی گۆکردنی Ülken
 • Rüzane تۆمارکردنی گۆکردنی Rüzane

نواندنی هەموو