وشەنامەی گۆکردن هوڵەندی

[Nederlands]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی هوڵەندی

  • ژمارەی ئاخێوەران: 30.000.000
  • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 6.720
  • وشە بێژە کراوەکان: 105.544
  • وشە بێژە نەکراوەکان: 86
  • هوڵەندی وێنە لە David Evers
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن

نواندنی هەموو