وشەنامەی گۆکردن کانتۆنیایی

[粵文]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی کانتۆنیایی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 72.000.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 3.985
 • وشە بێژە کراوەکان: 31.071
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 317
 • کانتۆنیایی وێنە لە Noahs Knight
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • 树桐 تۆمارکردنی گۆکردنی 树桐
 • 擘大眼講大話 تۆمارکردنی گۆکردنی 擘大眼講大話
 • BB تۆمارکردنی گۆکردنی BB
 • b仔 تۆمارکردنی گۆکردنی b仔
 • 張翔 تۆمارکردنی گۆکردنی 張翔
 • 划算 تۆمارکردنی گۆکردنی 划算
 • 舉措 تۆمارکردنی گۆکردنی 舉措
 • 曹宇鹏 تۆمارکردنی گۆکردنی 曹宇鹏
 • 緊急出口 تۆمارکردنی گۆکردنی 緊急出口
 • 生炒骨 تۆمارکردنی گۆکردنی 生炒骨

نواندنی هەموو