وشەنامەی گۆکردن ڕووسی

[Русский]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ڕووسی

  • ژمارەی ئاخێوەران: 267.000.000
  • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 39.165
  • وشە بێژە کراوەکان: 271.514
  • وشە بێژە نەکراوەکان: 5
  • ڕووسی وێنە لە Alexey Yuzhakov