وشەنامەی گۆکردن چینی ماندارین

[汉语]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی چینی ماندارین

 • ژمارەی ئاخێوەران: 1.091.782.930
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 25.808
 • وشە بێژە کراوەکان: 100.041
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 9
 • چینی ماندارین وێنە لە Jakub Hałun
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • 反将 تۆمارکردنی گۆکردنی 反将
 • 关雎尔 تۆمارکردنی گۆکردنی 关雎尔
 • 缣囊 تۆمارکردنی گۆکردنی 缣囊
 • 犁铧 تۆمارکردنی گۆکردنی 犁铧
 • 转蓬 تۆمارکردنی گۆکردنی 转蓬
 • 钧牌 تۆمارکردنی گۆکردنی 钧牌
 • 大齋郎 تۆمارکردنی گۆکردنی 大齋郎
 • 咕唧 تۆمارکردنی گۆکردنی 咕唧
 • 璀璀 تۆمارکردنی گۆکردنی 璀璀

نواندنی هەموو