چینی ماندارین, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (چینی ماندارین). Learn to pronounce with our guides.

چینی ماندارین: The most consulted pronunciations

  • 哺乳 گۆکردنی 哺乳
  • 金 گۆکردنی
  • 㚻片 گۆکردنی 㚻片
  • 指橙 گۆکردنی 指橙

نواندنی هەموو

May you want to pronounce in this language (چینی ماندارین)?