وشەنامەی گۆکردن چینی ماندارین

[汉语]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی چینی ماندارین

 • ژمارەی ئاخێوەران: 1.091.782.930
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 25.006
 • وشە بێژە کراوەکان: 92.251
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 828
 • چینی ماندارین وێنە لە Jakub Hałun
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • 前路慢慢 تۆمارکردنی گۆکردنی 前路慢慢
 • 肃立 تۆمارکردنی گۆکردنی 肃立
 • 時而 تۆمارکردنی گۆکردنی 時而
 • 不宁 تۆمارکردنی گۆکردنی 不宁
 • 地头 تۆمارکردنی گۆکردنی 地头
 • 有仇 تۆمارکردنی گۆکردنی 有仇
 • 柏树咀 تۆمارکردنی گۆکردنی 柏树咀
 • 枫林冲 تۆمارکردنی گۆکردنی 枫林冲
 • 杨家大坡 تۆمارکردنی گۆکردنی 杨家大坡
 • 旦公 تۆمارکردنی گۆکردنی 旦公

نواندنی هەموو