وشەنامەی گۆکردن ئوکراینی

[Українська]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ئوکراینی

  • ژمارەی ئاخێوەران: 41.000.000
  • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 2.839
  • وشە بێژە کراوەکان: 62.477
  • وشە بێژە نەکراوەکان: 1
  • ئوکراینی وێنە لە Zorge Richard
باشترین گۆکردنەکان زیادکردنی وشە

نواندنی هەموو