وشەنامەی گۆکردن ئوکراینی

[Українська]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ئوکراینی

  • ژمارەی ئاخێوەران: 41.000.000
  • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 2.616
  • وشە بێژە کراوەکان: 61.941
  • وشە بێژە نەکراوەکان: 137
  • ئوکراینی وێنە لە Zorge Richard
باشترین گۆکردنەکان زیادکردنی وشە

نواندنی هەموو

وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن

نواندنی هەموو