وشەنامەی گۆکردن ئوکراینی

[Українська]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ئوکراینی

  • ژمارەی ئاخێوەران: 41.000.000
  • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 2.540
  • وشە بێژە کراوەکان: 60.993
  • وشە بێژە نەکراوەکان: 101
  • ئوکراینی وێنە لە Zorge Richard
باشترین گۆکردنەکان زیادکردنی وشە

نواندنی هەموو

وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن

نواندنی هەموو