هاوپۆل:

adjectiv

ڕاستاندنی adjectiv گۆکردنەکان

 • pan گۆکردنی pan [en]
 • vert گۆکردنی vert [fr]
 • tolerant گۆکردنی tolerant [en]
 • pi گۆکردنی pi [en]
 • atomic گۆکردنی atomic [en]
 • szép گۆکردنی szép [hu]
 • Bol گۆکردنی Bol [fr]
 • vad گۆکردنی vad [hu]
 • gamin گۆکردنی gamin [fr]
 • forró گۆکردنی forró [hu]
 • tang گۆکردنی tang [en]
 • comic گۆکردنی comic [en]
 • zor گۆکردنی zor [tr]
 • brunet گۆکردنی brunet [yi]
 • jó گۆکردنی [hu]
 • senin گۆکردنی senin [tr]
 • aktuális گۆکردنی aktuális [hu]
 • ROS گۆکردنی ROS [sv]
 • alacsony گۆکردنی alacsony [hu]
 • általános گۆکردنی általános [hu]
 • piramidal گۆکردنی piramidal [pt]
 • 珍しい گۆکردنی 珍しい [ja]
 • zil گۆکردنی zil [tr]
 • alattomos گۆکردنی alattomos [hu]
 • akaratos گۆکردنی akaratos [hu]
 • animator گۆکردنی animator [en]
 • védő گۆکردنی védő [hu]
 • jad گۆکردنی jad [pl]
 • grandios گۆکردنی grandios [sv]
 • altató گۆکردنی altató [hu]
 • alázatos گۆکردنی alázatos [hu]
 • büszke گۆکردنی büszke [hu]
 • álszent گۆکردنی álszent [hu]
 • gardin گۆکردنی gardin [da]
 • răsunător گۆکردنی răsunător [ro]
 • monastic گۆکردنی monastic [en]
 • reproving گۆکردنی reproving [en]
 • álmos گۆکردنی álmos [hu]
 • Briant گۆکردنی Briant [ro]
 • baš گۆکردنی baš [sl]
 • monstruos گۆکردنی monstruos [es]
 • claustral گۆکردنی claustral [es]
 • olcsó گۆکردنی olcsó [hu]
 • bús گۆکردنی bús [hu]
 • szent گۆکردنی szent [hu]
 • csendes گۆکردنی csendes [hu]
 • alsó گۆکردنی alsó [hu]
 • zard گۆکردنی zard [ja]
 • ovin گۆکردنی ovin [fr]
 • kyl گۆکردنی kyl [sv]
 • gynnsam گۆکردنی gynnsam [sv]
 • faggyús گۆکردنی faggyús [hu]
 • állhatatos گۆکردنی állhatatos [hu]
 • roşcat گۆکردنی roşcat [ro]
 • mglisty گۆکردنی mglisty [pl]
 • mohorât گۆکردنی mohorât [ro]
 • poznaş گۆکردنی poznaş [ro]
 • rabló گۆکردنی rabló [hu]
 • cartezian گۆکردنی cartezian [ro]
 • alkalmazkodó گۆکردنی alkalmazkodó [hu]
 • tyckmycken گۆکردنی tyckmycken [sv]
 • simţitor گۆکردنی simţitor [ro]
 • filtrant گۆکردنی filtrant [ro]
 • încruntat گۆکردنی încruntat [ro]
 • Viron گۆکردنی Viron [fi]
 • álnok گۆکردنی álnok [hu]
 • dörgő گۆکردنی dörgő [hu]
 • deşucheat گۆکردنی deşucheat [ro]
 • precar گۆکردنی precar [ia]
 • vederos گۆکردنی vederos [ro]
 • nemulţumitor گۆکردنی nemulţumitor [ro]
 • akaratlan گۆکردنی akaratlan [hu]
 • álmatlan گۆکردنی álmatlan [hu]
 • acherontic گۆکردنی acherontic [ro]
 • alkoholmentes گۆکردنی alkoholmentes [hu]
 • limbut گۆکردنی limbut [ro]
 • tavaszi گۆکردنی tavaszi [hu]
 • subţiratic گۆکردنی subţiratic [ro]
 • beztrestný گۆکردنی beztrestný [cs]
 • akrobatikus گۆکردنی akrobatikus [hu]
 • lustruit گۆکردنی lustruit [ro]
 • ţicnit گۆکردنی ţicnit [ro]
 • inconştient گۆکردنی inconştient [ro]
 • roşcovan گۆکردنی roşcovan [ro]
 • államközi گۆکردنی államközi [hu]
 • pardosit گۆکردنی pardosit [ro]
 • sardon گۆکردنی sardon [vec]
 • constituţional گۆکردنی constituţional [ro]
 • fruntaş گۆکردنی fruntaş [ro]
 • urâţi گۆکردنی urâţi [ro]
 • arhaizant گۆکردنی arhaizant [ro]
 • fagyos گۆکردنی fagyos [hu]
 • alantas گۆکردنی alantas [hu]
 • alkalmatlan گۆکردنی alkalmatlan [hu]
 • neolitic گۆکردنی neolitic [ro]
 • infirmat گۆکردنی infirmat [ro]
 • zirək گۆکردنی zirək [az]
 • înnorat گۆکردنی înnorat [ro]
 • fastuos گۆکردنی fastuos [ro]
 • şui گۆکردنی şui [ro]