هاوپۆل:

now

ڕاستاندنی now گۆکردنەکان

 • carpe diem گۆکردنی carpe diem [es]
 • straight away گۆکردنی straight away [en]
 • עכשיו گۆکردنی עכשיו [he]
 • aa گۆکردنی aa [ngh]
 • An-dràsta گۆکردنی An-dràsta [gd]
 • nyt گۆکردنی nyt [fi]
 • teraz گۆکردنی teraz [pl]
 • כעת گۆکردنی כעת [he]
 • ngày nay گۆکردنی ngày nay [vi]
 • अब گۆکردنی अब [hi]
 • nish گۆکردنی nish [yi]
 • obecnie گۆکردنی obecnie [pl]
 • êsta گۆکردنی êsta [ku]
 • ippudu گۆکردنی ippudu [te]
 • आत्त گۆکردنی आत्त [gom]
 • jitz گۆکردنی jitz [gsw]
 • samangke گۆکردنی samangke [jv]
 • עַכשָין گۆکردنی עַכשָין [he]
 • このとき گۆکردنی このとき [ja]
 • Pare Agora گۆکردنی Pare Agora [pt]
 • יעצט گۆکردنی יעצט [yi]
 • Yanzu گۆکردنی Yanzu [ha]
 • ó:nen گۆکردنی ó:nen [moh]
 • 今現在 گۆکردنی 今現在 [ja]
 • noongom گۆکردنی noongom [oj]
 • َالْآن گۆکردنی َالْآن [ar]
 • この時 گۆکردنی この時 [ja]
 • አሁን گۆکردنی አሁን [am]
 • அம்மா گۆکردنی அம்மா [ta]
 • estoy bien, ahora گۆکردنی estoy bien, ahora [es]
 • nyalo تۆمارکردنی گۆکردنی nyalo [ss] بێژە نەکراو
 • kindala تۆمارکردنی گۆکردنی kindala [kmb] بێژە نەکراو