هاوپۆل:

mouse

ڕاستاندنی mouse گۆکردنەکان

 • Acomys kempi گۆکردنی Acomys kempi [en]
 • Acomys percivali گۆکردنی Acomys percivali [en]
 • bubuwit گۆکردنی bubuwit [tl]
 • Ɓera گۆکردنی Ɓera [ha]
 • clic گۆکردنی clic [es]
 • daga گۆکردنی daga [es]
 • kandoi تۆمارکردنی گۆکردنی kandoi [rom] بێژە نەکراو
 • miška گۆکردنی miška [sl]
 • musmus گۆکردنی musmus [jam]
 • muso گۆکردنی muso [it]
 • Muus گۆکردنی Muus [nds]
 • mysi گۆکردنی mysi [pl]
 • mysz گۆکردنی mysz [pl]
 • Pikachu گۆکردنی Pikachu [ja]
 • Raichu گۆکردنی Raichu [en]
 • raton گۆکردنی raton [fr]
 • sagu گۆکردنی sagu [pt]
 • Sandshrew گۆکردنی Sandshrew [en]
 • Sandslash گۆکردنی Sandslash [en]
 • Spitzmaus گۆکردنی Spitzmaus [de]
 • surci گۆکردنی surci [scn]
 • waawaabganojiinh گۆکردنی waawaabganojiinh [oj]
 • wâpakosîs گۆکردنی wâpakosîs [cr]
 • מױז گۆکردنی מױז [yi]
 • עכבר گۆکردنی עכבר [he]
 • ਚੂਹਾ گۆکردنی ਚੂਹਾ [pa]
 • ねずみ گۆکردنی ねずみ [ja]
 • ꀉꉌ گۆکردنی ꀉꉌ [ii]
 • 鼠 گۆکردنی [ja]
 • 생쥐 گۆکردنی 생쥐 [ko]
 • 쥐 گۆکردنی [ko]