هاوپۆل:

mouse

ڕاستاندنی mouse گۆکردنەکان

 • Pikachu گۆکردنی
  Pikachu [ja]
 • daga گۆکردنی
  daga [es]
 • 鼠 گۆکردنی
  [ja]
 • 쥐 گۆکردنی
  [ko]
 • clic گۆکردنی
  clic [es]
 • עכבר گۆکردنی
  עכבר [he]
 • sagu گۆکردنی
  sagu [pt]
 • Muus گۆکردنی
  Muus [nds]
 • Sandshrew گۆکردنی
  Sandshrew [en]
 • 생쥐 گۆکردنی
  생쥐 [ko]
 • ねずみ گۆکردنی
  ねずみ [ja]
 • muso گۆکردنی
  muso [it]
 • mysz گۆکردنی
  mysz [pl]
 • Raichu گۆکردنی
  Raichu [en]
 • raton گۆکردنی
  raton [fr]
 • Ɓera گۆکردنی
  Ɓera [ha]
 • ꀉꉌ گۆکردنی
  ꀉꉌ [ii]
 • musmus گۆکردنی
  musmus [jam]
 • mysi گۆکردنی
  mysi [pl]
 • miška گۆکردنی
  miška [sl]
 • מױז گۆکردنی
  מױז [yi]
 • Spitzmaus گۆکردنی
  Spitzmaus [de]
 • waawaabganojiinh گۆکردنی
  waawaabganojiinh [oj]
 • surci گۆکردنی
  surci [scn]
 • ਚੂਹਾ گۆکردنی
  ਚੂਹਾ [pa]
 • wâpakosîs گۆکردنی
  wâpakosîs [cr]
 • Acomys kempi گۆکردنی
  Acomys kempi [en]
 • Sandslash گۆکردنی
  Sandslash [en]
 • Acomys percivali گۆکردنی
  Acomys percivali [en]
 • bubuwit گۆکردنی
  bubuwit [tl]
 • kandoi تۆمارکردنی گۆکردنی kandoi [rom] بێژە نەکراو