چۆن گۆ دەکرێ bljedy

bljedy بێژە نەکراون لە:
  • bljedy تۆمارکردنی گۆکردنی bljedy [hsb] دەزانن چۆن "bljedy" بێژە بکەن؟

وشەی: LipskHornja ŁužicaDrježdźanyBraniborskaPšeńca