بەکارهێنەر:

BridEilis

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی BridEilis

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
15/09/2019 Ó Doibhlin [ga] Ó Doibhlin گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 mogaill fholmha [ga] mogaill fholmha گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 dhéanfá [ga] dhéanfá گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 oirfide [ga] oirfide گۆکردنی 1 دەنگی
15/09/2019 oidheadh [ga] oidheadh گۆکردنی 1 دەنگی
15/09/2019 Cadha [ga] Cadha گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 slioganach [ga] slioganach گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Gráig na Manach [ga] Gráig na Manach گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 leoin [ga] leoin گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 samhraí [ga] samhraí گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 tsneachta [ga] tsneachta گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 snámhaí [ga] snámhaí گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 boghta [ga] boghta گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 gheofaí [ga] gheofaí گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 uisge [ga] uisge گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Mhic Suibhne [ga] Mhic Suibhne گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 éirim [ga] éirim گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 loisc [ga] loisc گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 ciaptha [ga] ciaptha گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 chlúdaigh [ga] chlúdaigh گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Scuabtuinne [ga] Scuabtuinne گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 ramhrú [ga] ramhrú گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 ramhraithe [ga] ramhraithe گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Brandon Scott McCrory [ga] Brandon Scott McCrory گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Rory Brandon McCrory [ga] Rory Brandon McCrory گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Máire Proinséas Nic Shandair [ga] Máire Proinséas Nic Shandair گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Rabhthas [ga] Rabhthas گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 Oireachtaigh [ga] Oireachtaigh گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 mag [ga] mag گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2019 biúró [ga] biúró گۆکردنی 0 دەنگی