بەکارهێنەر:

BridEilis

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی BridEilis

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
20/08/2020 Póg mo thóin [ga] Póg mo thóin گۆکردنی 0 دەنگی
24/12/2019 airleacan [ga] airleacan گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 d'athraíodh [ga] d'athraíodh گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 sheachnaíodh [ga] sheachnaíodh گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 Labhraíodh [ga] Labhraíodh گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 d'insíodh sibh [ga] d'insíodh sibh گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 bhailítí [ga] bhailítí گۆکردنی 1 دەنگی
14/12/2019 dhíoltaí [ga] dhíoltaí گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 d'insíteá [ga] d'insíteá گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 cheannaíteá [ga] cheannaíteá گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 léiteá [ga] léiteá گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 míníteá [ga] míníteá گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 d'fhreagraíteá [ga] d'fhreagraíteá گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 d'imríteá [ga] d'imríteá گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 bhailíteá [ga] bhailíteá گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 ní éiríteá [ga] ní éiríteá گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 nach n-éiríteá [ga] nach n-éiríteá گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 chaiteá [ga] chaiteá گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 d'éiríteá [ga] d'éiríteá گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 gheofaí [ga] gheofaí گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 tiocfar [ga] tiocfar گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 rachfar [ga] rachfar گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 caitear [ga] caitear گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 An Tarbh [ga] An Tarbh گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 tagtar [ga] tagtar گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2019 Toirdhealbhach - Turlach [ga] Toirdhealbhach - Turlach گۆکردنی 0 دەنگی
13/12/2019 anóirthear [ga] anóirthear گۆکردنی 0 دەنگی
13/12/2019 Croíadh [ga] Croíadh گۆکردنی 0 دەنگی
13/12/2019 Beag Inis [ga] Beag Inis گۆکردنی 0 دەنگی
13/12/2019 bogthais [ga] bogthais گۆکردنی 0 دەنگی