هاوپۆل:

yes

ڕاستاندنی yes گۆکردنەکان

 • hai گۆکردنی
  hai [de]
 • ja گۆکردنی
  ja [de]
 • sea گۆکردنی
  sea [en]
 • Aye گۆکردنی
  Aye [en]
 • 是 گۆکردنی
  [zh]
 • tak گۆکردنی
  tak [pl]
 • うん گۆکردنی
  うん [ja]
 • ya گۆکردنی
  ya [es]
 • はい گۆکردنی
  はい [ja]
 • Felipe گۆکردنی
  Felipe [pt]
 • bai گۆکردنی
  bai [eu]
 • Tha گۆکردنی
  Tha [gd]
 • aye-aye گۆکردنی
  aye-aye [en]
 • 그래 گۆکردنی
  그래 [ko]
 • όχι گۆکردنی
  όχι [el]
 • aa گۆکردنی
  aa [gsw]
 • awa گۆکردنی
  awa [pap]
 • أيوه گۆکردنی
  أيوه [ar]
 • نعم گۆکردنی
  نعم [ar]
 • j'y vais گۆکردنی
  j'y vais [fr]
 • ii گۆکردنی
  ii [ro]
 • haj گۆکردنی
  haj [hu]
 • haan گۆکردنی
  haan [nl]
 • ναι گۆکردنی
  ναι [el]
 • 是的 گۆکردنی
  是的 [zh]
 • eja گۆکردنی
  eja [sc]
 • 예쓰 گۆکردنی
  예쓰 [ko]
 • ih گۆکردنی
  ih [bs]
 • иә گۆکردنی
  иә [kk]
 • háu گۆکردنی
  háu [lkt]
 • ХIаъ گۆکردنی
  ХIаъ [ce]
 • ναί گۆکردنی
  ναί [grc]
 • hə گۆکردنی
  [az]
 • はい、わかります。 گۆکردنی
  はい、わかります。 [ja]
 • Bill Bruford گۆکردنی
  Bill Bruford [en]
 • áno گۆکردنی
  áno [sk]
 • êha گۆکردنی
  êha [cr]
 • айно گۆکردنی
  айно [rue]
 • 네. 맞아요. 이거 커피예요. گۆکردنی
  네. 맞아요. 이거 커피예요. [ko]
 • háŋ گۆکردنی
  háŋ [lkt]
 • جی/ہاں گۆکردنی
  جی/ہاں [ur]
 • henh گۆکردنی
  henh [moh]
 • はい、あります گۆکردنی
  はい、あります [ja]
 • Ja far گۆکردنی
  Ja far [da]
 • belê گۆکردنی
  belê [kmr]
 • seadh گۆکردنی
  seadh [gd]
 • emmo گۆکردنی
  emmo [sc]
 • 네. 좋아해요. گۆکردنی
  네. 좋아해요. [ko]
 • yeh گۆکردنی
  yeh [en]
 • 아니요. 좋아해요. گۆکردنی
  아니요. 좋아해요. [ko]
 • ਹਾਂ گۆکردنی
  ਹਾਂ [pa]
 • âha گۆکردنی
  âha [cr]
 • enh گۆکردنی
  enh [oj]
 • hou ke گۆکردنی
  hou ke [my]
 • نَعَم گۆکردنی
  نَعَم [ar]
 • Inggih گۆکردنی
  Inggih [jv]
 • ئه ری گۆکردنی
  ئه ری [ku]
 • به له ی گۆکردنی
  به له ی [kmr]
 • erê گۆکردنی
  erê [pt]
 • howdhu گۆکردنی
  howdhu [kn]
 • ಹೌದು گۆکردنی
  ಹೌದು [kn]
 • ንው گۆکردنی
  ንው [am]
 • 是额 گۆکردنی
  是额 [wuu]
 • eego تۆمارکردنی گۆکردنی eego [cgg] بێژە نەکراو
 • ได้สิครับ تۆمارکردنی گۆکردنی ได้สิครับ [th] بێژە نەکراو