هاوپۆل:

writing system

ڕاستاندنی writing system گۆکردنەکان

 • epsilon گۆکردنی epsilon [en]
 • alpha گۆکردنی alpha [en]
 • kappa گۆکردنی kappa [en]
 • gamma گۆکردنی gamma [nl]
 • lambda گۆکردنی lambda [en]
 • phi گۆکردنی phi [en]
 • hiéroglyphe گۆکردنی hiéroglyphe [fr]
 • hieroglyphs گۆکردنی hieroglyphs [en]
 • chi (ち) گۆکردنی chi (ち) [ja]
 • cursive گۆکردنی cursive [en]
 • omicron گۆکردنی omicron [en]
 • iota گۆکردنی iota [en]
 • upsilon گۆکردنی upsilon [fr]
 • bêta گۆکردنی bêta [fr]
 • abjad گۆکردنی abjad [ind]
 • sigma گۆکردنی sigma [fr]
 • digamma گۆکردنی digamma [grc]
 • hieroglyph گۆکردنی hieroglyph [en]
 • Indus Valley گۆکردنی Indus Valley [en]
 • hiyeroglif گۆکردنی hiyeroglif [tr]
 • rhô گۆکردنی rhô [fr]
 • boustrophédon گۆکردنی boustrophédon [fr]
 • dzêta گۆکردنی dzêta [fr]
 • 神代文字 گۆکردنی 神代文字 [ja]
 • idéogramme گۆکردنی idéogramme [fr]
 • thêta گۆکردنی thêta [fr]
 • démotique گۆکردنی démotique [fr]
 • cunéiforme گۆکردنی cunéiforme [fr]
 • hiératique گۆکردنی hiératique [fr]
 • êta گۆکردنی êta [fr]
 • oméga گۆکردنی oméga [fr]
 • تيفيناغ گۆکردنی تيفيناغ [ar]
 • typewriter گۆکردنی typewriter [en]
 • Tifinagh تۆمارکردنی گۆکردنی Tifinagh [tzm] بێژە نەکراو
 • ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ تۆمارکردنی گۆکردنی ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ [tmh | tzm] بێژە نەکراو