هاوپۆل:

window

ڕاستاندنی window گۆکردنەکان

 • ventana گۆکردنی ventana [es]
 • defenestration گۆکردنی defenestration [en]
 • okno گۆکردنی okno [sk]
 • oculus گۆکردنی oculus [la]
 • shutter گۆکردنی shutter [en]
 • finestra گۆکردنی finestra [it]
 • Balcon گۆکردنی Balcon [ro]
 • rosace گۆکردنی rosace [fr]
 • puk گۆکردنی puk [cs]
 • fönster گۆکردنی fönster [sv]
 • raam گۆکردنی raam [et]
 • sash گۆکردنی sash [en]
 • shutters گۆکردنی shutters [en]
 • finster گۆکردنی finster [de]
 • quarterlight گۆکردنی quarterlight [en]
 • mullion گۆکردنی mullion [en]
 • smash-and-grab گۆکردنی smash-and-grab [en]
 • rondel گۆکردنی rondel [en]
 • shuttered گۆکردنی shuttered [en]
 • okna گۆکردنی okna [pl]
 • defenestrate گۆکردنی defenestrate [en]
 • lunette گۆکردنی lunette [fr]
 • bentana گۆکردنی bentana [ceb]
 • fanlight گۆکردنی fanlight [en]
 • durungawan گۆکردنی durungawan [tl]
 • janelaya گۆکردنی janelaya [si]
 • koøje گۆکردنی koøje [da]
 • ვიტრინა گۆکردنی ვიტრინა [ka]
 • ventá گۆکردنی ventá [gl]
 • uinneag گۆکردنی uinneag [gd]
 • windae گۆکردنی windae [sco]
 • терезе گۆکردنی терезе [kk]
 • fänschter گۆکردنی fänschter [gsw]
 • tingkap گۆکردنی tingkap [ms]
 • জানালা گۆکردنی জানালা [bn]
 • oriel گۆکردنی oriel [en]
 • په نجه ره گۆکردنی په نجه ره [kmr]
 • fensta گۆکردنی fensta [bar]
 • winda گۆکردنی winda [pl]
 • przez okno گۆکردنی przez okno [pl]
 • zasłona گۆکردنی zasłona [pl]
 • witraż گۆکردنی witraż [pl]
 • tamboan گۆکردنی tamboan [ceb]
 • ožáŋžaŋglepi گۆکردنی ožáŋžaŋglepi [lkt]
 • Dirisha گۆکردنی Dirisha [sw]
 • bintana گۆکردنی bintana [tl]
 • fenèt گۆکردنی fenèt [ht]
 • parapecie گۆکردنی parapecie [pl]
 • muntin گۆکردنی muntin [en]
 • deadlight گۆکردنی deadlight [en]
 • dritare گۆکردنی dritare [sq]
 • Fenschder گۆکردنی Fenschder [pdc]
 • faischter گۆکردنی faischter [gsw]
 • deraza گۆکردنی deraza [uz]
 • ജനൽ گۆکردنی ജനൽ [ml]
 • oknem گۆکردنی oknem [pl]
 • zenera تۆمارکردنی گۆکردنی zenera [ny] بێژە نەکراو
 • lifastelo تۆمارکردنی گۆکردنی lifastelo [ss] بێژە نەکراو
 • ferastra تۆمارکردنی گۆکردنی ferastra [rom] بێژە نەکراو
 • eddirisa تۆمارکردنی گۆکردنی eddirisa [lg] بێژە نەکراو
 • finestrinu تۆمارکردنی گۆکردنی finestrinu [co] بێژە نەکراو