هاوپۆل:

who

ڕاستاندنی who گۆکردنەکان

 • 谁 گۆکردنی [zh]
 • ibuprofen گۆکردنی ibuprofen [en]
 • کس گۆکردنی کس [ur]
 • kon گۆکردنی kon [x-tp]
 • kimkolwiek گۆکردنی kimkolwiek [pl]
 • komu گۆکردنی komu [cs]
 • מי گۆکردنی מי [he]
 • cò گۆکردنی [vi]
 • koga گۆکردنی koga [chr]
 • 誰 だれ گۆکردنی 誰 だれ [ja]
 • Kim oni są? گۆکردنی Kim oni są? [pl]
 • uu گۆکردنی uu [ind]
 • która گۆکردنی która [pl]
 • kto گۆکردنی kto [sk]
 • awîniwa گۆکردنی awîniwa [cr]
 • asino/asinno گۆکردنی asino/asinno [ilo]
 • awînihi گۆکردنی awînihi [cr]
 • tyuu xae گۆکردنی tyuu xae [ngh]
 • nè:ne گۆکردنی nè:ne [moh]
 • kogo گۆکردنی kogo [pl]
 • কে? گۆکردنی কে? [bn]
 • awîniki گۆکردنی awîniki [cr]
 • ով گۆکردنی ով [hy]
 • awîna گۆکردنی awîna [cr]
 • الَّذي گۆکردنی الَّذي [ar]
 • waer گۆکردنی waer [pdc]
 • ผู้ใด گۆکردنی ผู้ใด [th]
 • których گۆکردنی których [pl]
 • କିଏ تۆمارکردنی گۆکردنی କିଏ [or] بێژە نەکراو