هاوپۆل:

when

ڕاستاندنی when گۆکردنەکان

 • cuando گۆکردنی cuando [es]
 • khi گۆکردنی khi [vi]
 • امتى گۆکردنی امتى [ar]
 • milloin گۆکردنی milloin [fi]
 • itsu گۆکردنی itsu [eu]
 • 什么时候 گۆکردنی 什么时候 [zh]
 • Quand ? گۆکردنی Quand ? [fr]
 • då گۆکردنی [sv]
 • چه وقت گۆکردنی چه وقت [fa]
 • כאשר گۆکردنی כאשר [he]
 • Kiedy گۆکردنی Kiedy [pl]
 • Kadhi گۆکردنی Kadhi [mr]
 • Kevha گۆکردنی Kevha [mr]
 • ਕਦੋਂ گۆکردنی ਕਦੋਂ [pa]
 • إمتا گۆکردنی إمتا [ar]
 • όταν گۆکردنی όταν [el]
 • երբ گۆکردنی երբ [hy]
 • w czasie گۆکردنی w czasie [pl]
 • tânispîhk گۆکردنی tânispîhk [cr]
 • tânispî گۆکردنی tânispî [cr]
 • ఎప్పుడు گۆکردنی ఎప్పుడు [te]
 • eppudu گۆکردنی eppudu [te]
 • kapag گۆکردنی kapag [tl]
 • gdy گۆکردنی gdy [pl]
 • cuin گۆکردنی cuin [gd]
 • podczas گۆکردنی podczas [pl]
 • podczas gdy گۆکردنی podczas gdy [pl]
 • Yaushe گۆکردنی Yaushe [ha]
 • ǃoon گۆکردنی ǃoon [ngh]
 • ਜਦੋਂ گۆکردنی ਜਦੋਂ [pa]
 • เมื่อไร گۆکردنی เมื่อไร [th]
 • cuine گۆکردنی cuine [gd]
 • raree گۆکردنی raree [bcq]
 • Thaumtwg تۆمارکردنی گۆکردنی Thaumtwg [hmn] بێژە نەکراو
 • କେତେବେଲେ تۆمارکردنی گۆکردنی କେତେବେଲେ [or] بێژە نەکراو