هاوپۆل:

what

ڕاستاندنی what گۆکردنەکان

 • what گۆکردنی what [en]
 • 什么 گۆکردنی 什么 [hak]
 • sa گۆکردنی sa [fr]
 • ki گۆکردنی ki [hu]
 • mitä گۆکردنی mitä [fi]
 • co گۆکردنی co [pl]
 • qu'est-ce qu'il y a? گۆکردنی qu'est-ce qu'il y a? [fr]
 • mikä گۆکردنی mikä [fi]
 • whit گۆکردنی whit [en]
 • איזה گۆکردنی איזה [he]
 • wa گۆکردنی wa [sco]
 • 奈 گۆکردنی [zh]
 • šta گۆکردنی šta [bs]
 • کیا گۆکردنی کیا [ur]
 • なんがい (何階) گۆکردنی なんがい (何階) [ja]
 • الذي گۆکردنی الذي [ar]
 • איזו گۆکردنی איזו [he]
 • اي گۆکردنی اي [ar]
 • ania/ana گۆکردنی ania/ana [ilo]
 • kuinka گۆکردنی kuinka [fi]
 • কি? گۆکردنی কি? [bn]
 • kîkwâyak گۆکردنی kîkwâyak [cr]
 • tyuin گۆکردنی tyuin [ngh]
 • enti گۆکردنی enti [te]
 • kîkwâya گۆکردنی kîkwâya [cr]
 • ਕਿਹੜਾ گۆکردنی ਕਿਹੜਾ [pa]
 • डूबने گۆکردنی डूबने [hi]
 • ekan گۆکردنی ekan [uz]
 • kîkwây گۆکردنی kîkwây [cr]
 • ఏమిటి گۆکردنی ఏమిటి [te]
 • 何物樣 گۆکردنی 何物樣 [wuu]
 • Kva گۆکردنی Kva [nn]
 • อันใด گۆکردنی อันใด [th]
 • dè گۆکردنی [gd]
 • 何を گۆکردنی 何を [ja]
 • naon گۆکردنی naon [br]
 • କଣ گۆکردنی କଣ [or]
 • چہ گۆکردنی چہ [ur]
 • 啥个 گۆکردنی 啥个 [wuu]
 • ຫຍັງ تۆمارکردنی گۆکردنی ຫຍັງ [lo] بێژە نەکراو