هاوپۆل:

walls

ڕاستاندنی walls گۆکردنەکان

 • partition گۆکردنی partition [en]
 • Bailey گۆکردنی Bailey [en]
 • pebbledash گۆکردنی pebbledash [en]
 • ściany گۆکردنی ściany [pl]
 • stonewall گۆکردنی stonewall [en]
 • fencepost گۆکردنی fencepost [en]
 • podmywać گۆکردنی podmywać [pl]
 • τείχη گۆکردنی τείχη [el]
 • hedgerows گۆکردنی hedgerows [en]
 • جُدُر گۆکردنی جُدُر [ar]
 • T-post گۆکردنی T-post [en]
 • terrazzo گۆکردنی terrazzo [nl]
 • non-bearing گۆکردنی non-bearing [en]
 • الجدران گۆکردنی الجدران [ar]
 • picket fence گۆکردنی picket fence [en]
 • ballachan گۆکردنی ballachan [gd]
 • electric fence گۆکردنی electric fence [en]
 • welydd گۆکردنی welydd [cy]
 • mogerioù تۆمارکردنی گۆکردنی mogerioù [br] بێژە نەکراو
 • ebisenge تۆمارکردنی گۆکردنی ebisenge [lg] بێژە نەکراو