هاوپۆل:

time

ڕاستاندنی time گۆکردنەکان

 • noite گۆکردنی noite [pt]
 • second گۆکردنی second [en]
 • half-term گۆکردنی half-term [en]
 • tarde گۆکردنی tarde [es]
 • minute گۆکردنی minute [en]
 • watch گۆکردنی watch [en]
 • clock گۆکردنی clock [en]
 • heat گۆکردنی heat [en]
 • Albert Einstein گۆکردنی Albert Einstein [de]
 • once گۆکردنی once [en]
 • bald گۆکردنی bald [de]
 • 明日 گۆکردنی 明日 [ja]
 • day گۆکردنی day [en]
 • 一月 گۆکردنی 一月 [ja]
 • 今日 گۆکردنی 今日 [ja]
 • spell گۆکردنی spell [en]
 • epoch گۆکردنی epoch [en]
 • soon گۆکردنی soon [en]
 • 昨日 گۆکردنی 昨日 [ja]
 • rey گۆکردنی rey [es]
 • 時間 گۆکردنی 時間 [yue]
 • minutes گۆکردنی minutes [en]
 • temporary گۆکردنی temporary [en]
 • 1700s گۆکردنی 1700s [en]
 • punctual گۆکردنی punctual [en]
 • 사사분기 گۆکردنی 사사분기 [ko]
 • 翌日 گۆکردنی 翌日 [ja]
 • 未来 گۆکردنی 未来 [zh]
 • dag گۆکردنی dag [da]
 • ever گۆکردنی ever [en]
 • Zeitgeist گۆکردنی Zeitgeist [de]
 • perennial گۆکردنی perennial [en]
 • 去年 گۆکردنی 去年 [ja]
 • millennium گۆکردنی millennium [en]
 • 21st century گۆکردنی 21st century [en]
 • watches گۆکردنی watches [en]
 • 时间 گۆکردنی 时间 [zh]
 • anuraidh گۆکردنی anuraidh [ga]
 • år گۆکردنی år [no]
 • 三月 گۆکردنی 三月 [ja]
 • 四月 گۆکردنی 四月 [zh]
 • 七月 گۆکردنی 七月 [zh]
 • 五月 گۆکردنی 五月 [zh]
 • half an hour گۆکردنی half an hour [en]
 • sabato گۆکردنی sabato [it]
 • madrugada گۆکردنی madrugada [pt]
 • 20th century گۆکردنی 20th century [en]
 • mirai گۆکردنی mirai [ja]
 • 二月 گۆکردنی 二月 [ja]
 • giovedì گۆکردنی giovedì [it]
 • cet گۆکردنی cet [fr]
 • continuity گۆکردنی continuity [en]
 • premature گۆکردنی premature [en]
 • 九月 گۆکردنی 九月 [ja]
 • periodicity گۆکردنی periodicity [en]
 • venerdì گۆکردنی venerdì [it]
 • semana گۆکردنی semana [es]
 • 十月 گۆکردنی 十月 [zh]
 • 六月 گۆکردنی 六月 [ja]
 • mercoledì گۆکردنی mercoledì [it]
 • وقت گۆکردنی وقت [ar]
 • Eure گۆکردنی Eure [de]
 • 八月 گۆکردنی 八月 [zh]
 • mês گۆکردنی mês [pt]
 • 十二月 گۆکردنی 十二月 [zh]
 • day by day گۆکردنی day by day [en]
 • 今年 گۆکردنی 今年 [ja]
 • 来年 گۆکردنی 来年 [ja]
 • 明後日 گۆکردنی 明後日 [ja]
 • 来月 گۆکردنی 来月 [ja]
 • 今月 گۆکردنی 今月 [ja]
 • morgon گۆکردنی morgon [sv]
 • martedì گۆکردنی martedì [it]
 • uur گۆکردنی uur [nl]
 • 七時 گۆکردنی 七時 [ja]
 • quarterly گۆکردنی quarterly [en]
 • 毎日 گۆکردنی 毎日 [ja]
 • 再来週 گۆکردنی 再来週 [ja]
 • 先週 گۆکردنی 先週 [ja]
 • 文月 گۆکردنی 文月 [ja]
 • 今週 گۆکردنی 今週 [ja]
 • المغرب گۆکردنی المغرب [ar]
 • Jurassic گۆکردنی Jurassic [en]
 • 后天 گۆکردنی 后天 [zh]
 • 本日 گۆکردنی 本日 [ja]
 • short-lived گۆکردنی short-lived [en]
 • tijd گۆکردنی tijd [nl]
 • millennial گۆکردنی millennial [en]
 • Il est une heure گۆکردنی Il est une heure [fr]
 • quarter past گۆکردنی quarter past [en]
 • cuckoo clock گۆکردنی cuckoo clock [en]
 • chronology گۆکردنی chronology [en]
 • década گۆکردنی década [es]
 • دقیقه گۆکردنی دقیقه [fa]
 • 古代 گۆکردنی 古代 [ja]
 • 来週 گۆکردنی 来週 [ja]
 • 先月 گۆکردنی 先月 [ja]
 • chronograph گۆکردنی chronograph [en]
 • Albertan گۆکردنی Albertan [en]
 • 先々週 گۆکردنی 先々週 [ja]