هاوپۆل:

Thor

ڕاستاندنی Thor گۆکردنەکان

 • Mjölnir گۆکردنی Mjölnir [sv]
 • Thor گۆکردنی Thor [da]
 • Megingjörð گۆکردنی Megingjörð [is]
 • Magni گۆکردنی Magni [is]
 • Móði گۆکردنی Móði [is]
 • Mjølner گۆکردنی Mjølner [no]
 • Gríðarvölur گۆکردنی Gríðarvölur [is]
 • Tanngrisnir گۆکردنی Tanngrisnir [is]
 • Járnglófar گۆکردنی Járnglófar [is]
 • Járngreipar گۆکردنی Járngreipar [is]
 • gravelox تۆمارکردنی گۆکردنی gravelox [nn] بێژە نەکراو
 • Tanngnjóstr تۆمارکردنی گۆکردنی Tanngnjóstr [nn] بێژە نەکراو