هاوپۆل:

this

ڕاستاندنی this گۆکردنەکان

 • kore گۆکردنی kore [ja]
 • این گۆکردنی این [fa]
 • هذا گۆکردنی هذا [ar]
 • awa گۆکردنی awa [pap]
 • ин گۆکردنی ин [kbd]
 • tätä گۆکردنی tätä [fi]
 • כך گۆکردنی כך [he]
 • זאת گۆکردنی זאת [he]
 • 這個 گۆکردنی 這個 [zh]
 • הזה گۆکردنی הזה [he]
 • takiego گۆکردنی takiego [pl]
 • kí:ken گۆکردنی kí:ken [moh]
 • הזאת گۆکردنی הזאת [he]
 • بذلك گۆکردنی بذلك [ar]
 • لهذه گۆکردنی لهذه [ar]
 • ôma گۆکردنی ôma [cr]
 • custhu گۆکردنی custhu [sc]
 • זו گۆکردنی זו [he]
 • هالشي گۆکردنی هالشي [ar]
 • 个只 گۆکردنی 个只 [wuu]
 • یہہ گۆکردنی یہہ [ur]
 • ଇହ گۆکردنی ଇହ [or]
 • 箇只 گۆکردنی 箇只 [wuu]