هاوپۆل:

they

ڕاستاندنی they گۆکردنەکان

 • dem گۆکردنی dem [de]
 • 他们 گۆکردنی 他们 [zh]
 • im گۆکردنی im [de]
 • onlar گۆکردنی onlar [tr]
 • 佢哋 گۆکردنی 佢哋 [yue]
 • הם گۆکردنی הם [he]
 • hng گۆکردنی hng [ngh]
 • онҳо گۆکردنی онҳо [tg]
 • Kim oni są? گۆکردنی Kim oni są? [pl]
 • הן گۆکردنی הן [he]
 • זיי گۆکردنی זיי [yi]
 • اونا گۆکردنی اونا [fa]
 • أعربوا گۆکردنی أعربوا [ar]
 • sikara گۆکردنی sikara [pag]
 • ronónha گۆکردنی ronónha [moh]
 • wiyawâw گۆکردنی wiyawâw [cr]
 • isaan گۆکردنی isaan [om]
 • قطعوا گۆکردنی قطعوا [ar]
 • 佢哋(keoi5 dei6) گۆکردنی 佢哋(keoi5 dei6) [yue]
 • ସେମାନେ گۆکردنی ସେମାନେ [or]
 • paykuna تۆمارکردنی گۆکردنی paykuna [qu] بێژە نەکراو