هاوپۆل:

textiles

ڕاستاندنی textiles گۆکردنەکان

 • thread گۆکردنی thread [en]
 • yarn گۆکردنی yarn [en]
 • fibre گۆکردنی fibre [en]
 • moiré گۆکردنی moiré [fr]
 • mule گۆکردنی mule [en]
 • shuttle گۆکردنی shuttle [en]
 • Crompton گۆکردنی Crompton [en]
 • taffeta گۆکردنی taffeta [en]
 • artisanal گۆکردنی artisanal [en]
 • loom گۆکردنی loom [en]
 • tenter گۆکردنی tenter [fr]
 • pinstripe گۆکردنی pinstripe [en]
 • hule گۆکردنی hule [da]
 • Kevlar گۆکردنی Kevlar [en]
 • James Hargreaves گۆکردنی James Hargreaves [en]
 • Arkwright گۆکردنی Arkwright [en]
 • worsted گۆکردنی worsted [en]
 • slub گۆکردنی slub [en]
 • Gunta Stölzl گۆکردنی Gunta Stölzl [de]
 • shoddy گۆکردنی shoddy [en]
 • geomembrane گۆکردنی geomembrane [en]
 • spinning jenny گۆکردنی spinning jenny [en]
 • organza گۆکردنی organza [en]
 • Twilled گۆکردنی Twilled [en]
 • warp گۆکردنی warp [en]
 • denier گۆکردنی denier [fr]
 • weft گۆکردنی weft [en]
 • sliver گۆکردنی sliver [en]
 • pharmaceuticals گۆکردنی pharmaceuticals [en]
 • batik گۆکردنی batik [cs]
 • bobbin گۆکردنی bobbin [en]
 • sutera گۆکردنی sutera [pt]
 • scutch گۆکردنی scutch [en]
 • kirtle گۆکردنی kirtle [en]
 • Richard Arkwright گۆکردنی Richard Arkwright [en]
 • John Kay گۆکردنی John Kay [en]
 • batik tulis گۆکردنی batik tulis [ind]
 • Huke گۆکردنی Huke [en]
 • Paisleymuster گۆکردنی Paisleymuster [de]
 • Edmund Cartwright گۆکردنی Edmund Cartwright [en]
 • gavardina گۆکردنی gavardina [ca]
 • spun گۆکردنی spun [en]
 • spindle گۆکردنی spindle [en]
 • tekstylia گۆکردنی tekstylia [pl]
 • billiam گۆکردنی billiam [en]
 • interweave گۆکردنی interweave [en]
 • tenun گۆکردنی tenun [ind]
 • brocat گۆکردنی brocat [ca]
 • sanforized گۆکردنی sanforized [en]
 • Aertex گۆکردنی Aertex [en]
 • Scroop گۆکردنی Scroop [en]
 • doublet گۆکردنی doublet [fr]
 • Salt's Mill گۆکردنی Salt's Mill [en]
 • mussolina گۆکردنی mussolina [ca]
 • carder گۆکردنی carder [fr]
 • skrynkelfri گۆکردنی skrynkelfri [sv]
 • fil d'Écosse گۆکردنی fil d'Écosse [fr]
 • benang گۆکردنی benang [ind]
 • mercerization گۆکردنی mercerization [en]
 • treadle گۆکردنی treadle [en]
 • tentering گۆکردنی tentering [en]
 • κασμίρι گۆکردنی κασμίρι [el]
 • tafetà گۆکردنی tafetà [ca]
 • Rüsche گۆکردنی Rüsche [de]
 • sanforization گۆکردنی sanforization [en]
 • carding گۆکردنی carding [en]
 • Teneriffe Lace گۆکردنی Teneriffe Lace [en]
 • nubby گۆکردنی nubby [en]
 • songket گۆکردنی songket [ind]
 • celup گۆکردنی celup [ind]
 • batik cap گۆکردنی batik cap [ind]
 • কাঁথা گۆکردنی কাঁথা [bn]
 • katun تۆمارکردنی گۆکردنی katun [ind | tr] بێژە نەکراو
 • Harry Djanogly تۆمارکردنی گۆکردنی Harry Djanogly [en] بێژە نەکراو