هاوپۆل:

taxonomy

ڕاستاندنی taxonomy گۆکردنەکان

 • division گۆکردنی division [en]
 • genus گۆکردنی genus [en]
 • phylum گۆکردنی phylum [en]
 • mammalia گۆکردنی mammalia [la]
 • metazoan گۆکردنی metazoan [en]
 • animalia گۆکردنی animalia [eu]
 • chordata گۆکردنی chordata [en]
 • brassicaceae گۆکردنی brassicaceae [en]
 • Rosaceae گۆکردنی Rosaceae [la]
 • polyphyly گۆکردنی polyphyly [en]
 • mononegavirales گۆکردنی mononegavirales [pt]
 • bacteroidetes گۆکردنی bacteroidetes [en]
 • Linnean Society of London گۆکردنی Linnean Society of London [en]
 • Royal Bengal tiger گۆکردنی Royal Bengal tiger [en]
 • Carl von Linné گۆکردنی Carl von Linné [sv]
 • archaeoceti گۆکردنی archaeoceti [en]
 • monophyly گۆکردنی monophyly [en]
 • Caenorhabditis گۆکردنی Caenorhabditis [la]
 • firmicutes گۆکردنی firmicutes [en]
 • Taraxacum گۆکردنی Taraxacum [la]
 • equidae گۆکردنی equidae [en]
 • Satyridae گۆکردنی Satyridae [la]
 • congeners گۆکردنی congeners [en]
 • auchenorrhyncha گۆکردنی auchenorrhyncha [en]
 • Apocynaceae گۆکردنی Apocynaceae [la]
 • Gymnospermae گۆکردنی Gymnospermae [la]
 • Noctuidae گۆکردنی Noctuidae [la]
 • clade گۆکردنی clade [en]
 • Scythridae گۆکردنی Scythridae [la]
 • Magnoliopsida گۆکردنی Magnoliopsida [la]
 • Rhamnaceae گۆکردنی Rhamnaceae [la]
 • phyla گۆکردنی phyla [en]
 • Liliopsida گۆکردنی Liliopsida [la]
 • congener گۆکردنی congener [en]
 • Asparagaceae گۆکردنی Asparagaceae [en]
 • ocellar گۆکردنی ocellar [en]
 • cercocebus گۆکردنی cercocebus [en]
 • 䴙䴘 گۆکردنی 䴙䴘 [zh]
 • ٹیکسونومی گۆکردنی ٹیکسونومی [ur]
 • Balaeniciptidae تۆمارکردنی گۆکردنی Balaeniciptidae [en] بێژە نەکراو
 • Clupeidae تۆمارکردنی گۆکردنی Clupeidae [en] بێژە نەکراو
 • Fringillidae تۆمارکردنی گۆکردنی Fringillidae [en] بێژە نەکراو
 • Sialia تۆمارکردنی گۆکردنی Sialia [en] بێژە نەکراو
 • Bombycillidae تۆمارکردنی گۆکردنی Bombycillidae [en] بێژە نەکراو
 • Squatinidae تۆمارکردنی گۆکردنی Squatinidae [en] بێژە نەکراو
 • Muscicapidae تۆمارکردنی گۆکردنی Muscicapidae [en] بێژە نەکراو
 • Cupressaceae تۆمارکردنی گۆکردنی Cupressaceae [en] بێژە نەکراو
 • Salicaceae تۆمارکردنی گۆکردنی Salicaceae [en] بێژە نەکراو
 • Artocarpus heterophyllus تۆمارکردنی گۆکردنی Artocarpus heterophyllus [en] بێژە نەکراو
 • Emberizidae تۆمارکردنی گۆکردنی Emberizidae [en] بێژە نەکراو
 • Scombridae تۆمارکردنی گۆکردنی Scombridae [en] بێژە نەکراو
 • Shigella flexneri تۆمارکردنی گۆکردنی Shigella flexneri [en] بێژە نەکراو