هاوپۆل:

Tailor

ڕاستاندنی Tailor گۆکردنەکان

  • canghnyib گۆکردنی canghnyib [za]
  • Schneiderei گۆکردنی Schneiderei [de]
  • poprawki گۆکردنی poprawki [pl]
  • Turnbull & Asser گۆکردنی Turnbull & Asser [en]
  • räätäli گۆکردنی räätäli [fi]
  • atisassiortoq تۆمارکردنی گۆکردنی atisassiortoq [kl] بێژە نەکراو