هاوپۆل:

shareholder

ڕاستاندنی shareholder گۆکردنەکان

 • accionista گۆکردنی accionista [es]
 • Aktionär گۆکردنی Aktionär [de]
 • 株主 گۆکردنی 株主 [ja]
 • akziodun گۆکردنی akziodun [eu]
 • socius گۆکردنی socius [la]
 • actancièr گۆکردنی actancièr [oc]
 • akciano گۆکردنی akciano [eo]
 • hissedar گۆکردنی hissedar [tr]
 • акцыянер گۆکردنی акцыянер [be]
 • azionista گۆکردنی azionista [it]
 • 주주 گۆکردنی 주주 [ko]
 • cyfranddaliwr گۆکردنی cyfranddaliwr [cy]
 • ผู้ถือหุ้น گۆکردنی ผู้ถือหุ้น [th]
 • oandielhâlder گۆکردنی oandielhâlder [fy]
 • saamile تۆمارکردنی گۆکردنی saamile [so] بێژە نەکراو
 • kevranner تۆمارکردنی گۆکردنی kevranner [br] بێژە نەکراو
 • kevranneg تۆمارکردنی گۆکردنی kevranneg [br] بێژە نەکراو
 • aizionista تۆمارکردنی گۆکردنی aizionista [an] بێژە نەکراو