هاوپۆل:

seven

ڕاستاندنی seven گۆکردنەکان

 • 七 گۆکردنی [ja]
 • sept گۆکردنی sept [fr]
 • siete گۆکردنی siete [es]
 • sjö گۆکردنی sjö [sv]
 • Tujuh گۆکردنی Tujuh [ind]
 • syv گۆکردنی syv [da]
 • pito گۆکردنی pito [tl]
 • septuple گۆکردنی septuple [en]
 • sjey گۆکردنی sjey [fo]
 • しち گۆکردنی しち [ja]
 • なな گۆکردنی なな [ja]
 • sedem گۆکردنی sedem [sl]
 • sétima گۆکردنی sétima [pt]
 • hewt گۆکردنی hewt [zza]
 • VII گۆکردنی VII [pl]
 • Shichi گۆکردنی Shichi [ja]
 • حه فت گۆکردنی حه فت [ku]
 • ਸੱਤ گۆکردنی ਸੱਤ [pa]
 • voe گۆکردنی voe [pt]
 • vitu گۆکردنی vitu [pt]
 • têpakohp گۆکردنی têpakohp [cr]
 • šakówiŋ گۆکردنی šakówiŋ [lkt]
 • ௭ گۆکردنی [ta]
 • επταγωνικός گۆکردنی επταγωνικός [el]
 • ஏமு گۆکردنی ஏமு [ta]
 • shiaght گۆکردنی shiaght [gv]
 • εβδόμη گۆکردنی εβδόμη [el]
 • 7η گۆکردنی [el]
 • յոթ گۆکردنی յոթ [hy]
 • blə گۆکردنی blə [uby]
 • εφταγωνικός گۆکردنی εφταγωνικός [el]
 • ସାତ گۆکردنی ସାତ [or]
 • septiņi گۆکردنی septiņi [lv]
 • ୭ گۆکردنی [or]
 • seibi تۆمارکردنی گۆکردنی seibi [srn] بێژە نەکراو
 • kusikhombisa تۆمارکردنی گۆکردنی kusikhombisa [ss] بێژە نەکراو