هاوپۆل:

semaine

ڕاستاندنی semaine گۆکردنەکان

  • vendredi گۆکردنی vendredi [fr]
  • mercredi گۆکردنی mercredi [fr]
  • samedi گۆکردنی samedi [fr]
  • semaine گۆکردنی semaine [fr]
  • année گۆکردنی année [fr]
  • mois گۆکردنی mois [fr]
  • jours گۆکردنی jours [fr]
  • cuối tuần گۆکردنی cuối tuần [vi]