هاوپۆل:

salt

ڕاستاندنی salt گۆکردنەکان

 • salt گۆکردنی salt [en]
 • chloride گۆکردنی chloride [en]
 • sodium chloride گۆکردنی sodium chloride [en]
 • مـلح گۆکردنی مـلح [ar]
 • saline گۆکردنی saline [en]
 • salé گۆکردنی salé [fr]
 • sól گۆکردنی sól [pl]
 • tuz گۆکردنی tuz [tr]
 • halit گۆکردنی halit [tr]
 • fluoride گۆکردنی fluoride [en]
 • Guérande گۆکردنی Guérande [fr]
 • oxalate گۆکردنی oxalate [en]
 • aspartate گۆکردنی aspartate [en]
 • מלח گۆکردنی מלח [he]
 • soli گۆکردنی soli [la]
 • asin گۆکردنی asin [ilo]
 • caseinate گۆکردنی caseinate [en]
 • αλάτι گۆکردنی αλάτι [el]
 • خوا گۆکردنی خوا [fa]
 • aspartyl گۆکردنی aspartyl [en]
 • աղ گۆکردنی աղ [hy]
 • saltet گۆکردنی saltet [sv]
 • briny گۆکردنی briny [en]
 • Guinea John گۆکردنی Guinea John [en]
 • Ανάλατος گۆکردنی Ανάλατος [el]
 • bitartrate گۆکردنی bitartrate [en]
 • ntsev گۆکردنی ntsev [hmn]
 • zasolić گۆکردنی zasolić [pl]
 • Solnicki گۆکردنی Solnicki [pl]
 • αλμυρίκι گۆکردنی αλμυρίκι [el]
 • havssalt گۆکردنی havssalt [sv]
 • Alaea گۆکردنی Alaea [en]
 • Saltsjöqvarn گۆکردنی Saltsjöqvarn [sv]
 • havsalt گۆکردنی havsalt [da]
 • luswayi تۆمارکردنی گۆکردنی luswayi [ss] بێژە نەکراو
 • masima تۆمارکردنی گۆکردنی masima [fj] بێژە نەکراو
 • móngua تۆمارکردنی گۆکردنی móngua [kmb] بێژە نەکراو