هاوپۆل:

rain

ڕاستاندنی rain گۆکردنەکان

 • water گۆکردنی water [en]
 • umbrella گۆکردنی umbrella [en]
 • drizzle گۆکردنی drizzle [en]
 • squall گۆکردنی squall [en]
 • Pula گۆکردنی Pula [hr]
 • mưa گۆکردنی mưa [vi]
 • مطر گۆکردنی مطر [ar]
 • மழை گۆکردنی மழை [ta]
 • باران گۆکردنی باران [fa]
 • mistle گۆکردنی mistle [en]
 • גשם گۆکردنی גשם [he]
 • bucketing down گۆکردنی bucketing down [en]
 • βροχή گۆکردنی βροχή [el]
 • 비긋다 گۆکردنی 비긋다 [ko]
 • ombrophile گۆکردنی ombrophile [en]
 • uca گۆکردنی uca [tr]
 • downpour گۆکردنی downpour [en]
 • pioeuva گۆکردنی pioeuva [lmo]
 • غيث گۆکردنی غيث [ar]
 • yağış گۆکردنی yağış [tr]
 • מטר گۆکردنی מטר [he]
 • Räge گۆکردنی Räge [gsw]
 • أمطارا گۆکردنی أمطارا [ar]
 • mawüṉ گۆکردنی mawüṉ [arn]
 • ਮੀਂਹ گۆکردنی ਮੀਂਹ [pa]
 • δρολάπι گۆکردنی δρολάπι [el]
 • plashing گۆکردنی plashing [en]
 • blatter گۆکردنی blatter [en]
 • 落毛毛雨 گۆکردنی 落毛毛雨 [yue]
 • 雨 (ウ) گۆکردنی 雨 (ウ) [ja]
 • ulán گۆکردنی ulán [hil]
 • pieuva گۆکردنی pieuva [pms]
 • ꂷꉐ گۆکردنی ꂷꉐ [ii]
 • varayîş گۆکردنی varayîş [zza]
 • deszczówka گۆکردنی deszczówka [pl]
 • smagane گۆکردنی smagane [pl]
 • udometer گۆکردنی udometer [en]
 • fwn گۆکردنی fwn [za]
 • lać się گۆکردنی lać się [pl]
 • גְשָמִים گۆکردنی גְשָמִים [he]
 • awa seru گۆکردنی awa seru [pap]
 • raege گۆکردنی raege [li]
 • kimiwan گۆکردنی kimiwan [cr]
 • πολυομβρία گۆکردنی πολυομβρία [el]
 • مِینہ گۆکردنی مِینہ [ur]
 • δρόλαπας گۆکردنی δρόλαπας [el]
 • plievgia گۆکردنی plievgia [rm]
 • new-fallen گۆکردنی new-fallen [en]
 • timu گۆکردنی timu [eo]
 • popadywać گۆکردنی popadywać [pl]
 • догх تۆمارکردنی گۆکردنی догх [ce] بێژە نەکراو
 • kunoka تۆمارکردنی گۆکردنی kunoka [kmb] بێژە نەکراو
 • жакгыр تۆمارکردنی گۆکردنی жакгыр [ky] بێژە نەکراو
 • chiuvúta تۆمارکردنی گۆکردنی chiuvúta [scn] بێژە نەکراو
 • dešć تۆمارکردنی گۆکردنی dešć [hsb] بێژە نەکراو
 • litulu تۆمارکردنی گۆکردنی litulu [ss] بێژە نەکراو
 • pióva تۆمارکردنی گۆکردنی pióva [rgn] بێژە نەکراو