هاوپۆل:

pronom

ڕاستاندنی pronom گۆکردنەکان

 • uno گۆکردنی uno [es]
 • parte گۆکردنی parte [es]
 • chacun گۆکردنی chacun [fr]
 • molto گۆکردنی molto [it]
 • tanto گۆکردنی tanto [es]
 • paio گۆکردنی paio [it]
 • Qualcuno گۆکردنی Qualcuno [it]
 • qualcosa گۆکردنی qualcosa [it]
 • numeroso گۆکردنی numeroso [pt]
 • vario گۆکردنی vario [es]
 • alcunché گۆکردنی alcunché [it]
 • alcuno گۆکردنی alcuno [it]
 • diverso گۆکردنی diverso [es]
 • qualche گۆکردنی qualche [it]
 • quale گۆکردنی quale [it]
 • parecchio گۆکردنی parecchio [it]
 • Villen گۆکردنی Villen [de]
 • altrui گۆکردنی altrui [it]
 • pronom possessif گۆکردنی pronom possessif [fr]
 • negot گۆکردنی negot [lmo]
 • ergota گۆکردنی ergota [lmo]
 • cadauno گۆکردنی cadauno [it]
 • гарванов گۆکردنی гарванов [bg]
 • caduno گۆکردنی caduno [it]
 • nessuno گۆکردنی nessuno [it]
 • nenti گۆکردنی nenti [scn]
 • negota گۆکردنی negota [lmo]
 • Senji تۆمارکردنی گۆکردنی Senji [fr] بێژە نەکراو