هاوپۆل:

programming language

ڕاستاندنی programming language گۆکردنەکان

 • Ruby گۆکردنی Ruby [en]
 • java گۆکردنی java [en]
 • C++ گۆکردنی C++ [en]
 • Arduino گۆکردنی Arduino [it]
 • class گۆکردنی class [en]
 • SQL گۆکردنی SQL [en]
 • function گۆکردنی function [en]
 • jQuery گۆکردنی jQuery [en]
 • swift گۆکردنی swift [en]
 • PHP گۆکردنی PHP [en]
 • insert (verb) گۆکردنی insert (verb) [en]
 • iterable گۆکردنی iterable [en]
 • Perl گۆکردنی Perl [en]
 • Yii Framework گۆکردنی Yii Framework [en]
 • C# گۆکردنی C# [nl]
 • ECMAScript گۆکردنی ECMAScript [en]
 • malloc گۆکردنی malloc [en]
 • 티클 گۆکردنی 티클 [ko]
 • Thue گۆکردنی Thue [da]
 • booléen گۆکردنی booléen [fr]
 • Jython گۆکردنی Jython [en]
 • parameterise گۆکردنی parameterise [en]
 • DoD-1 گۆکردنی DoD-1 [en]
 • alef گۆکردنی alef [yi]
 • POJO گۆکردنی POJO [en]
 • JSON (ジェイソン) گۆکردنی JSON (ジェイソン) [ja]
 • decltype گۆکردنی decltype [en]
 • Erlang گۆکردنی Erlang [en]
 • Agda گۆکردنی Agda [sv]
 • python (パイソン) گۆکردنی python (パイソン) [ja]
 • آردوینو گۆکردنی آردوینو [fa]
 • canonicalized گۆکردنی canonicalized [en]
 • ISWIM تۆمارکردنی گۆکردنی ISWIM [en] بێژە نەکراو
 • Unlambda تۆمارکردنی گۆکردنی Unlambda [en] بێژە نەکراو
 • X10 تۆمارکردنی گۆکردنی X10 [en] بێژە نەکراو