هاوپۆل:

prepositions

ڕاستاندنی prepositions گۆکردنەکان

 • de گۆکردنی de [fr]
 • between گۆکردنی between [en]
 • dehors گۆکردنی dehors [fr]
 • via گۆکردنی via [en]
 • sobre گۆکردنی sobre [fr]
 • underneath گۆکردنی underneath [en]
 • entre گۆکردنی entre [fr]
 • del گۆکردنی del [it]
 • vers گۆکردنی vers [fr]
 • sense گۆکردنی sense [en]
 • desde گۆکردنی desde [es]
 • 前 گۆکردنی [ja]
 • von گۆکردنی von [de]
 • sens گۆکردنی sens [fr]
 • 外 گۆکردنی [ja]
 • contra گۆکردنی contra [es]
 • ultra گۆکردنی ultra [en]
 • COM گۆکردنی COM [pt]
 • pro گۆکردنی pro [en]
 • 後 گۆکردنی [ja]
 • 先 گۆکردنی [ja]
 • en tant que گۆکردنی en tant que [fr]
 • kun گۆکردنی kun [da]
 • för گۆکردنی för [sv]
 • со گۆکردنی со [ru]
 • a favor de گۆکردنی a favor de [es]
 • sota گۆکردنی sota [fi]
 • pel گۆکردنی pel [gl]
 • durant گۆکردنی durant [ca]
 • envers گۆکردنی envers [fr]
 • dels گۆکردنی dels [ca]
 • pels گۆکردنی pels [nl]
 • från گۆکردنی från [sv]
 • davant گۆکردنی davant [ca]
 • uff گۆکردنی uff [de]
 • dalt گۆکردنی dalt [ca]
 • dins گۆکردنی dins [oc]
 • a causa de گۆکردنی a causa de [es]
 • malgrat گۆکردنی malgrat [oc]
 • per tal de گۆکردنی per tal de [oc]
 • cap a گۆکردنی cap a [oc]
 • اندر گۆکردنی اندر [fa]
 • mitjançant گۆکردنی mitjançant [ca]
 • no obstant گۆکردنی no obstant [ca]
 • des dels گۆکردنی des dels [ca]
 • tret de گۆکردنی tret de [ca]
 • com a گۆکردنی com a [ca]
 • per al گۆکردنی per al [ca]
 • des del گۆکردنی des del [ca]
 • benebst گۆکردنی benebst [de]
 • cap als گۆکردنی cap als [ca]
 • salvant گۆکردنی salvant [ca]
 • d'ençà de گۆکردنی d'ençà de [ca]
 • excepte گۆکردنی excepte [ia]
 • a força de گۆکردنی a força de [ca]
 • dintre گۆکردنی dintre [ro]
 • a excepció de گۆکردنی a excepció de [ca]
 • amb گۆکردنی amb [oc]
 • أدَوات الجَرّ گۆکردنی أدَوات الجَرّ [ar]
 • salvat گۆکردنی salvat [ro]
 • abans de گۆکردنی abans de [ca]
 • enmig de گۆکردنی enmig de [ca]
 • segons گۆکردنی segons [ca]
 • lluny de گۆکردنی lluny de [ca]
 • prop de گۆکردنی prop de [ca]
 • entorn de گۆکردنی entorn de [ca]
 • dē گۆکردنی [la]
 • per raó de گۆکردنی per raó de [ca]
 • després de گۆکردنی després de [ca]
 • arran de گۆکردنی arran de [ca]
 • dessota گۆکردنی dessota [ca]
 • cap al گۆکردنی cap al [ca]
 • per a گۆکردنی per a [ca]
 • passat de گۆکردنی passat de [ca]
 • per als گۆکردنی per als [ca]
 • fins a گۆکردنی fins a [oc]
 • a còpia de گۆکردنی a còpia de [ca]
 • davall گۆکردنی davall [ca]
 • damunt گۆکردنی damunt [ca]
 • a fi de گۆکردنی a fi de [ca]
 • ulkoapäin گۆکردنی ulkoapäin [fi]
 • enfront de گۆکردنی enfront de [ca]
 • c. گۆکردنی c. [fr]
 • devers گۆکردنی devers [ca]
 • quant a گۆکردنی quant a [ca]
 • в (във) گۆکردنی в (във) [bg]
 • dret a گۆکردنی dret a [ca]
 • fins als گۆکردنی fins als [ca]
 • tocant a گۆکردنی tocant a [ca]
 • en quant گۆکردنی en quant [ca]
 • llevat de گۆکردنی llevat de [ca]
 • fora de گۆکردنی fora de [ca]
 • fins al گۆکردنی fins al [ca]
 • per causa de گۆکردنی per causa de [ca]
 • a desgrat de گۆکردنی a desgrat de [ca]
 • enfora de گۆکردنی enfora de [ca]
 • przyimki گۆکردنی przyimki [pl]
 • a despit de گۆکردنی a despit de [ca]
 • zza - zeza گۆکردنی zza - zeza [pl]