هاوپۆل:

path

ڕاستاندنی path گۆکردنەکان

 • walk گۆکردنی walk [en]
 • lane گۆکردنی lane [en]
 • דרך گۆکردنی דרך [he]
 • xyst گۆکردنی xyst [en]
 • chodník گۆکردنی chodník [sk]
 • čhaŋkú گۆکردنی čhaŋkú [lkt]
 • راستہ گۆکردنی راستہ [ur]
 • družka گۆکردنی družka [cs]
 • twitten گۆکردنی twitten [en]
 • صِرَاط گۆکردنی صِرَاط [ar]
 • drogi گۆکردنی drogi [pl]
 • skyway گۆکردنی skyway [en]
 • senter گۆکردنی senter [lmo]
 • alleyways گۆکردنی alleyways [en]
 • məʁʲá گۆکردنی məʁʲá [uby]
 • m(ə)ʁʲá گۆکردنی m(ə)ʁʲá [uby]
 • ωιμέ گۆکردنی ωιμέ [el]
 • بھٹکاراستہ گۆکردنی بھٹکاراستہ [ur]
 • तरीकत تۆمارکردنی گۆکردنی तरीकत [hi] بێژە نەکراو