هاوپۆل:

pain

ڕاستاندنی pain گۆکردنەکان

 • headache گۆکردنی headache [en]
 • distress گۆکردنی distress [en]
 • prick گۆکردنی prick [en]
 • neuralgia گۆکردنی neuralgia [en]
 • stomach ache گۆکردنی stomach ache [en]
 • uncomfortable گۆکردنی uncomfortable [en]
 • le pain quotidien گۆکردنی le pain quotidien [fr]
 • douleur گۆکردنی douleur [fr]
 • mob گۆکردنی mob [en]
 • quignon گۆکردنی quignon [fr]
 • 痛 گۆکردنی [zh]
 • dard گۆکردنی dard [fr]
 • myalgia گۆکردنی myalgia [en]
 • πόνος گۆکردنی πόνος [grc]
 • Poilane گۆکردنی Poilane [fr]
 • tramadol گۆکردنی tramadol [en]
 • bólowy گۆکردنی bólowy [pl]
 • כאב گۆکردنی כאב [he]
 • ow گۆکردنی ow [en]
 • mastalgia گۆکردنی mastalgia [pt]
 • allodynia گۆکردنی allodynia [en]
 • sancı گۆکردنی sancı [tr]
 • nocens گۆکردنی nocens [la]
 • وَجَع گۆکردنی وَجَع [ar]
 • skurcz گۆکردنی skurcz [pl]
 • smarting گۆکردنی smarting [en]
 • kinesalgia گۆکردنی kinesalgia [en]
 • skaleczenie گۆکردنی skaleczenie [pl]
 • يَوْجَع گۆکردنی يَوْجَع [ar]
 • وَجِعَ گۆکردنی وَجِعَ [ar]
 • stękać گۆکردنی stękać [pl]
 • hausverkur گۆکردنی hausverkur [is]
 • ömmande گۆکردنی ömmande [sv]
 • vulvodynia گۆکردنی vulvodynia [en]
 • magaverkur گۆکردنی magaverkur [is]
 • آی گۆکردنی آی [fa]
 • ukłucie گۆکردنی ukłucie [pl]
 • Marwadzo گۆکردنی Marwadzo [sn]
 • niewysłowiona گۆکردنی niewysłowiona [pl]
 • 劇痛 گۆکردنی 劇痛 [ja]
 • boleć گۆکردنی boleć [pl]
 • itami گۆکردنی itami [ja]
 • pricks گۆکردنی pricks [en]
 • بالألم گۆکردنی بالألم [ar]
 • 絞痛 گۆکردنی 絞痛 [zh]
 • pain azyme گۆکردنی pain azyme [fr]
 • okaleczenie گۆکردنی okaleczenie [pl]
 • niewysłowieni گۆکردنی niewysłowieni [pl]
 • niewysłowiony گۆکردنی niewysłowiony [pl]
 • yipe گۆکردنی yipe [en]
 • ტკივილი گۆکردنی ტკივილი [ka]
 • إيش گۆکردنی إيش [ar]
 • pygalgia گۆکردنی pygalgia [en]
 • خلش گۆکردنی خلش [ur]
 • صدمہ برداشت کرنا گۆکردنی صدمہ برداشت کرنا [ur]
 • ტკივილო تۆمارکردنی گۆکردنی ტკივილო [ka] بێژە نەکراو
 • sə̀rèn تۆمارکردنی گۆکردنی sə̀rèn [kr] بێژە نەکراو
 • kutran تۆمارکردنی گۆکردنی kutran [arn] بێژە نەکراو