هاوپۆل:

ostrich

ڕاستاندنی ostrich گۆکردنەکان

 • strut گۆکردنی strut [en]
 • 駝鳥 گۆکردنی 駝鳥 [ja]
 • strucc گۆکردنی strucc [hu]
 • nagħma گۆکردنی nagħma [mt]
 • struţ گۆکردنی struţ [ro]
 • शुतुरमुर्ग گۆکردنی शुतुरमुर्ग [hi]
 • тэмээн хяруул گۆکردنی тэмээн хяруул [mn]
 • struzzu گۆکردنی struzzu [scn]
 • struś گۆکردنی struś [pl]
 • gvna utana گۆکردنی gvna utana [chr]
 • strútur گۆکردنی strútur [is]
 • con đà điểu گۆکردنی con đà điểu [vi]
 • উটপাখী گۆکردنی উটপাখী [bn]
 • struto گۆکردنی struto [eo]
 • strutionem گۆکردنی strutionem [la]
 • түйеқұс گۆکردنی түйеқұс [kk]
 • นกกระจอกเทศ گۆکردنی นกกระจอกเทศ [th]
 • страўс گۆکردنی страўс [be]
 • tyoe گۆکردنی tyoe [ngh]
 • ఉష్ట్రపక్షి گۆکردنی ఉష్ట్రపక్షి [te]
 • struss گۆکردنی struss [pms]
 • щраус گۆکردنی щраус [bg]
 • jaanalind گۆکردنی jaanalind [et]
 • בת יענה گۆکردنی בת יענה [he]
 • estrys گۆکردنی estrys [cy]
 • strutsi گۆکردنی strutsi [fi]
 • kònòsogonin تۆمارکردنی گۆکردنی kònòsogonin [bm] بێژە نەکراو
 • aotirisy تۆمارکردنی گۆکردنی aotirisy [mg] بێژە نەکراو
 • jimina تۆمارکردنی گۆکردنی jimina [ha] بێژە نەکراو
 • kinjila تۆمارکردنی گۆکردنی kinjila [kmb] بێژە نەکراو
 • qatigattusaq تۆمارکردنی گۆکردنی qatigattusaq [kl] بێژە نەکراو
 • struz تۆمارکردنی گۆکردنی struz [fur] بێژە نەکراو
 • ositiriji تۆمارکردنی گۆکردنی ositiriji [fj] بێژە نەکراو
 • goroyo تۆمارکردنی گۆکردنی goroyo [so] بێژە نەکراو
 • otereti تۆمارکردنی گۆکردنی otereti [mi] بێژە نەکراو
 • abestrus تۆمارکردنی گۆکردنی abestrus [pap] بێژە نەکراو
 • otruch تۆمارکردنی گۆکردنی otruch [ht] بێژە نەکراو
 • estrùci تۆمارکردنی گۆکردنی estrùci [frp] بێژە نەکراو